User:LA2/Test av stavningskontrollen

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

(This page contains text used for testing Swedish language spell checkers.)

Den här sidan testar funktionen i din stavningskontroll, oavsett om du kör OpenOffice, StarOffice, Microsoft Office eller något annat program. Spara eller klipp in texten och se hur din stavningskontroll reagerar på texten. Se även svenska Wikipedias lista över vanliga språkfel.

Gammalstavning och äldre verbformer

Följande ord använder svensk gammalstavning, enligt reglerna före 1906 (dt, fv, hv). Orden prövar huruvida stavningskontrollen stödjer gammalstavning.

absurdt, blef, blefvo, blif, blifver, bredt, godt, föråldradt, haf, hafva, hafver, hafvet, hafven, hvad, hvar, hvarför, hvarföre, hvilken, hvit, hvitt, skref, skrefvo, skrif, skrifver, skrifvit, stafning, stafva, stafvar, vidt, äfven

Pluralformer av verb användes i skriven svenska fram till 1970. I många fall är pluralformen i presens lika med infinitiven (vi leta) och i imperfekt lika med singular (vi letade) och då uppstår ingen felstavning. Men följande ordformer blev definitivt obsoleta 1970. Främst gäller det imperfektformer av starka verb.

blevo, bröto, dogo, drogo, flöto, föllo, gingo, gledo, gräto, gåvo, kommo, kröpo, lågo, läto, njöto, sjöngo, skreko, smeto, smögo, slogo, sprungo, stodo, sutto, sågo, sögo, tego, togo, voro, åto, äro

(Undantagna är: logo = logotyp; redo = beredd; Togo = ett land i Afrika.)

Imperativ: gack

Under slutet av 1800-talet ändrades många e till ä, t.ex. Gefle till Gävle och Vermland till Värmland, men i några fall har man senare gått tillbaka till e-stavning. Fram till 1920-talet hängde dock vissa ä-former kvar.

fläst, hälst, Hälsingborg, modärn, mäst, Palästina, ränsa

En del ålderdomliga ordformer har bitit sig fast i sånger och talesätt och måste fortfarande betraktas som rättstavade.

Låtom oss sjunga. Sjungom studentens lyckliga dag. Varen icke förskräckta.

Äldre stavningsvarianter lever också kvar i många egennamn.

Gefle Dagblad, Nerikes Allehanda, Nya Wermlands-Tidningen, Vestmanlands Läns Tidning, Östgöta Correspondenten

Felaktig gammalstavning: arkif, arkifvera, hafa, hafen, hvalurna, telegrav, äfen

Stavfel

Följande ord är definitivt felstavade. Kontrollera att stavningskontrollen upptäcker felen.

abbonent, abbonemang, abonent, abonemang, aborre, abropå, address, advancera, affish, agressiv, aggresiv, aliteration, alphanumerisk, andledning, appropå, alldrig, allmänn, allmäna, allmännhet, allmännt, allså, altid, altså, alvarlig, andvänd, andvändare, andvändning, annordna, anticipera, antidatera appanage, atheism, authentifiera, avloppssytem, Azerbadjan, bakrund, ballett, bedömma, befodra, bibliotikarie, branch, bresenning, bröllopp, byrokrati, bälterna, Californien, Ceasar, chocklad, ciggarett, ciggarrett, compabilitet, crash, cyckel, defeniera, definera, defintion, diskusanalys, diskution, disskusion, disskussion, dommare, drömer, drömm, dyligt, därimot, dömma, egenligen, elips, europisk, Eurovisionschlagerfestivalen, exclusiv, existensiell, existensialism, explotion, extren, extärn, facism, fachism, facsism, faschism, femenism, finlandsvensk, finness, fiskeläger, focus, focusera, fotölj, frisörsalong, fältmarsalk, följdaktligen, följetång, fördommar, företeckning, förmögenhetskatt, förnärvarande, förren, förrens, förräns, förstog, gammla, giftemål, giltlig, gitar, gittar, glömer, glömm, grejor, guvenör, hadde, halucinera, hallusinera, himmlen, hitills, hurvida, hyffsad, hårddraget, hämd, idee, igentligen, imellan, indoeuropisk, infomation, infromation, innerbär, innomhus, innvånare, inofficiel, inoficiell, interesse, interesserad, interjuv, intervjuv, intäckt, intärn, jämnlik, jämnställa, Kaanan, kasett, kasset, klysha, kognetiv, kolaps, kollonialism, kolrot, komerciell, komersiell, komisarie, komissarie, komitté, kommerciell, kommisarie, kommité, kompabilitet, kompliator, komunal, konferans, konjuktiv, konsumption, korreografi, kotym, krach, krash, krigsföring, kvalitét, kännt, landsbyggd, latisnk, legetim, Liedl, Lindköping, lungt, lösensumma, majonäs, majjonäs, marsalk, matrial, matriel, medans, medecin, medela, mediespelare, medlemsskap, meterologi, microvågsugn, millenium, Missisippi, missunsam, model, modellbetäckning, motera, muséer, muséum, natttemperatur, nogrann, nummret, nurvarande, nykel, nämde, nämt, obligatorie, observatorie, ochså, officiel, oficiell, ogiltlig, omständig, oragnist, orginal, paralel, paralell, parantes, parallel, parliament, parralel, parralell, parrallel, parrallell, partion, pedistal, pilgrimm, pilgrimmar, pilgrimmen, pilgrimmer, plassera, platform, playwood, possitiv, pressening, princessa, priviligerad, priviligierad, proffesionell, proffessionell, profisionell, proppeller, punch, rabbat, rebbel, rebbell, repotage, rivalerande, romerks, sakterliga, sammarbete, sammla, sammling, San Fransisco, sannorlik, sannt, sattelit, schock, Schweitz, Schwiez, Scweiz, shock, sedemera, (på) sistonde, situationstecken, skiljsmässa, skillda, skjunka, skuma, soljus, specialicera, spektrat, spårk, stadsbesök, stadschef, statestik, Stocholm, Stockhlm, Stockhlom, Stockholem, Stockolm, stog, stohej, Stokholm, Storbritanien, Storbrittanien, Storbrittanninen, succesiv, suppliant, sverige, synca, särskillt, tabblett, talliban, telegramm, teorietisk, terass, tillexisolering, tillsamans, tilsammans, tilllägg, tipps, tradision, triologi, tuberkolos, tunnt, tvugna, underättad, unviker, upptäkt, utryck, Warsawa, webplats, vesäntlig, wikipedia, Wikpedia, Wkipedia, vilkor, virituell, våldtäckt, vädersträck, välger, välkomen, välkommna, ytterliggare, åldersbestigna, åtmindstonde, åtminstonde, åtminstonne, åtminstånde, öppenhjärtlig, österikisk, överrens

Korrekta varianter av samma ord:

abborre, abonnent, abonnemang, adress, affisch, aggressiv, aldrig, alfanumerisk, alliteration, allmän, allmänhet, allmänna, allmänt, alltid, alltså, allvarlig, anledning, anordna, använd, användare, användning, antecipera, antedatera, apanage, apropå, ateism, autentisera, avancera, avloppssystem, Azerbajdzjan, bakgrund, balett, bedöma, befordra, bibliotekarie, bransch, bröllop, byråkrati, bältena, bältorna, Caesar, chock, choklad, cigarett, citationstecken, cykel, definiera, definition, diskursanalys, diskussion, domare, drömmer, dröm, dylikt, däremot, döma, egentligen, ellips, emellan, europeisk, Eurovisionsschlagerfestivalen, existentiell, existentialism, exklusiv, explosion, extern, fascism, feminism, finess, finlandssvensk, fiskeläge, fokus, fokusera, frisersalong, fåtölj, fältmarskalk, följaktligen, följetong, fördomar, förmögenhetsskatt, för närvarande, förrän, förstod, förteckning, gamla, giftermål, giltig, gitarr, glömmer, glöm, grejer, guvernör, hade, hallucinera, himlen, himmelen, hittills, huruvida, hyfsad, hårdraget, hämnd, idé, indoeuropeisk, information, innebär, inofficiell, inomhus, intresse, intresserad, intervju, intäkt, intern, invånare, jämlik, jämställa, Kalifornien, Kanaan, kassett, klyscha, kognitiv, kollaps, kolonialism, kommersiell, kommissarie, kommitté, kompabilitet, kompilator, kommunal, konferens, konjunktiv, konsumtion, koreografi, kutym, krasch, krigföring, kvalitet, kvalité, kålrot, känt, landsbygd, latinsk, legitim, Lidl, Lidköping, Linköping, lugnt, lösesumma, majonnäs, marskalk, material, materiel, medan, meddela, mediaspelare, medicin, medlemskap, meteorologi, mikrovågsugn, millennium, Mississippi, missunnsam, modell, modellbeteckning, montera, museer, museum, nattemperatur, noggrann, numret, nuvarande, nyckel, nämnde, nämnt, obligatorium, observatorium, också, officiell, ogiltig, omständlig, organist, original, parallell, parentes, parlament, partition, piedestal, pilgrim, pilgrimen, pilgrimer, placera, plattform, plywood, positiv, presenning, prinsessa, privilegierad, professionell, propeller, punsch, rabatt, rebell, reportage, rivaliserande, romersk, sakteliga, samarbete, samla, samling, San Francisco, sannolik, sant, satellit, Schweiz, sedermera, (på) sistone, sjunka, skilsmässa, skilda, skumma, solljus, specialisera, spektrumet, spektret, språk, statsbesök, statschef, statistik, Stockholm, stod, Storbritannien, ståhej, successiv, supplikant, suppleant, Sverige, synka, synkronisera, särskilt, tablett, taliban, telegram, teoretisk, terrass, tillsammans, tilläggsisolering, tillägg, tips, tradition, trilogi, tuberkulos, tunt, tvungna, underrättad, undviker, upptäckt, uttryck, Warszawa, webbplats, Wikipedia, villkor, virtuell, våldtäkt, väderstreck, väljer, välkommen, välkomna, väsentlig, ytterligare, ålderstigna, åtminstone, öppenhjärtig, österrikisk, överens

Tvetydiga fall

apropos, brevid - bredvid, Canada - Kanada, cigarrett, Cuba - Kuba, låneord - lånord, Mexico - Mexiko

Vanliga misstag, som dock är rättstavade ord

  • framledes (felskrivning för framdeles, men rätt om hästen framledes till ridbanan)
  • förens (felskrivning för förrän, men rätt i båtens för)
  • uppfodra (felskrivning för uppfordra, men rätt i betydelsen "sätta ny duk bakom en målning")
  • väll (felskrivning av väl, men rätt som imperativ av välla = svetsa)

Sammansatta ord

En del stavningskontroller tillåter helt fri sammansättning av olika ord. Andra anmärker på okända sammansättningar och föreslår att de ska delas upp, vilket användaren lätt uppfattar som en kränkande uppmaning till särskrivning.

kända sammansättningar: biltull, biltullen, biltullar, Fotbollförbundet, gatlykta, gatuadress, skadedjur, stopplikt

tänkbara sammansättningar: tullbil, tullarbil, biltullbil, tullbiltull, bilbil, tulltull, fotbollsförbundet, cykeltull, gatulykta, gatadress

grammatiskt orimliga sammansättningar: tullenbil, tullarnabil, bilentull, bilartull, biltullbiltull, tullbiltullbiltull, cyklatull, skadadjur, stoppplikt, gatu, skade

Politisk korrekthet och fula ord

Det kan råda delade meningar om vad som är rätt eller fel och huruvida det är stavningskontrollens uppgift att påpeka detta.

guling, hottentott, neger, negerboll, negerkung, nigger, tattare, zigenare

djävlar, fan, helvete

fitta, hora, knulla, kuk

Ovanliga ordformer

Genitiv av particip: Två nya huvuden växte ut i det avhuggnas ställe.

Genitiv av komparativ och superlativ: Den starkares förmåga. De svagastes behov.

Felaktiga genitiv av superlativer: bakersts, bästs, flests, fortasts, förnämsts, försts, genasts, grövsts, lägsts, längsts, lärdasta, lärdastas, lärdasts, mellersts, minsts, nedersts, närmasts, närmsts, nästs, sists, sämsts, tyngsts, understs, yngsts, yppersts, yttersts, äldsts, översts

Maskulin böjning av adjektiv: Det kan hända den bäste. Den onde, den gode och den fule. Den siste ska vara den förste.

Personnamn

Några berömda personers efternamn: Bernadotte, Blixen, Bonaparte, Boye, Goethe, Grundtvig, Guillou, Heine, Karlfeldt, Kierkegaard, Lagerlöf, Oehlenschläger, Oxenstierna, Shakespeare

Svenska namnsdagslängden: nyårsdagen, Svea, Alfred, Alfrida, Rut, Hanna, Hannele, Kasper, Melker, Baltsar, August, Augusta, Erland, Gunnar, Gunder, Sigurd, Sigbritt, Jan, Jannike, Frideborg, Fridolf, Knut, Felix, Felicia, Laura, Lorentz, Hjalmar, Helmer, Anton, Tony, Hilda, Hildur, Henrik, Fabian, Sebastian, Agnes, Agneta, Vincent, Viktor, Frej, Freja, Erika, Paul, Pål, Bodil, Boel, Göte, Göta, Karl, Karla, Diana, Gunilla, Gunhild, Ivar, Joar, Max, Maximilian, kyndelsmässodagen, Disa, Hjördis, Ansgar, Anselm, Agata, Agda, Dorotea, Doris, Rikard, Dick, Berta, Bert, Fanny, Franciska, Iris, Yngve, Inge, Evelina, Evy, Agne, Ove, Valentin, Sigfrid, Julia, Julius, Alexandra, Sandra, Frida, Fritiof, Gabriella, Ella, Vivianne, Hilding, Pia, Torsten, Torun, Mattias, Mats, Sigvard, Sivert, Torgny, Torkel, Lage, Maria, skottdagen, Albin, Elvira, Ernst, Erna, Gunborg, Gunvor, Adrian, Adriana, Tora, Tove, Ebba, Ebbe, Camilla, Siv, Torbjörn, Torleif, Edla, Ada, Edvin, Egon, Viktoria, Greger, Matilda, Maud, Kristoffer, Christel, Herbert, Gilbert, Gertrud, Edvard, Edmund, Josef, Josefina, Joakim, Kim, Bengt, Kennet, Kent, Gerda, Gerd, Gabriel, Rafael, Marie bebådelsedag, Emanuel, Rudolf, Ralf, Malkolm, Morgan, Jonas, Jens, Holger, Holmfrid, Ester, Harald, Hervor, Gudmund, Ingemund, Ferdinand, Nanna, Marianne, Marlene, Irene, Irja, Vilhelm, Helmi, Irma, Irmelin, Nadja, Tanja, Otto, Ottilia, Ingvar, Ingvor, Ulf, Ylva, Liv, Artur, Douglas, Tiburtius, Olivia, Oliver, Patrik, Patricia, Elias, Elis, Valdemar, Volmar, Olaus, Ola, Amalia, Amelie, Emelie, Anneli, Annika, Allan, Glenn, Georg, Göran, Vega, Markus, Teresia, Terese, Engelbrekt, Ture, Tyra, Tyko, Mariana, Valborgsmässoafton, Valborg, första maj, Filip, Filippa, John, Jane, Monika, Mona, Gotthard, Erhard, Marit, Rita, Carina, Carita, Åke, Reidar, Reidun, Esbjörn, Styrbjörn, Märta, Märit, Charlotta, Lotta, Linnea, Linn, Halvard, Halvar, Sofia, Sonja, Ronald, Ronny, Rebecka, Ruben, Erik, Maj, Majken, Karolina, Carola, Konstantin, Conny, Hemming, Henning, Desideria, Desirée, Ivan, Vanja, Urban, Vilhelmina, Vilma, Beda, Blenda, Ingeborg, Borghild, Yvonne, Jeanette, Vera, Veronika, Petronella, Pernilla, Gun, Gunnel, Rutger, Roger, Ingemar, Gudmar, Solbritt, Solveig, Bo, Gustav, Gösta, Robert, Robin, Eivor, Majvor, Börje, Birger, Svante, Boris, Bertil, Berthold, Eskil, Aina, Aino, Håkan, Hakon, Margit, Margot, Axel, Axelina, Torborg, Torvald, Björn, Bjarne, Germund, Görel, Linda, Alf, Alvar, Paulina, Paula, Adolf, Alice, Johannes döparens dag, David, Salomon, Rakel, Lea, Selma, Fingal, Leo, Peter, Petra, Elof, Leif, Aron, Mirjam, Rosa, Rosita, Aurora, Ulrika, Ulla, Laila, Ritva, Esaias, Jessika, Klas, Kjell, Jörgen, Örjan, André, Andrea, Eleonora, Ellinor, Herman, Hermine, Joel, Judit, Folke, Ragnhild, Ragnvald, Reinhold, Reine, Bruno, Fredrik, Fritz, Sara, Margareta, Greta, Johanna, Magdalena, Madeleine, Emma, Kristina, Kerstin, Jakob, Jesper, Marta, Botvid, Seved, Olof, Algot, Helena, Elin, Per, Karin, Kajsa, Tage, Arne, Arnold, Ulrik, Alrik, Alfons, Inez, Dennis, Denise, Silvia, Sylvia, Roland, Lars, Susanna, Klara, Kaj, Uno, Stella, Estelle, Brynolf, Verner, Valter, Ellen, Lena, Magnus, Måns, Bernhard, Bernt, Jon, Jonna, Henrietta, Henrika, Signe, Signhild, Bartolomeus, Lovisa, Louise, Östen, Rolf, Raoul, Gurli, Leila, Hans, Hampus, Albert, Albertina, Arvid, Vidar, Samuel, Justus, Justina, Alfhild, Alva, Gisela, Adela, Heidi, Lilian, Lilly, Regina, Roy, Alma, Hulda, Anita, Annette, Tord, Turid, Dagny, Helny, Åsa, Åslög, Sture, Ida, Sigrid, Siri, Dag, Daga, Hildegard, Magnhild, Orvar, Fredrika, Elise, Lisa, Matteus, Maurits, Moritz, Tekla, Tea, Gerhard, Gert, Tryggve, Enar, Einar, Dagmar, Rigmor, Lennart, Leonard, Mikael, Mikaela, Helge, Ragnar, Ragna, Ludvig, Love, Evald, Osvald, Frans, Frank, Bror, Jenny, Jennifer, Birgitta, Britta, Nils, Ingrid, Inger, Harry, Harriet, Erling, Jarl, Valfrid, Manfred, Berit, Birgit, Stellan, Hedvig, Hillevi, Finn, Antonia, Toini, Lukas, Tore, Tor, Sibylla, Ursula, Yrsa, Marika, Marita, Severin, Sören, Evert, Eilert, Inga, Ingalill, Amanda, Rasmus, Sabina, Simon, Simone, Viola, Elsa, Isabella, Edit, Edgar, allhelgonadagen, Tobias, Hubert, Hugo, Sverker, Eugen, Eugenia, Gustav Adolf, Ingegerd, Ingela, Vendela, Teodor, Teodora, Martin, Martina, Mårten, Konrad, Kurt, Kristian, Krister, Emil, Emilia, Leopold, Vibeke, Viveka, Naemi, Naima, Lillemor, Moa, Elisabet, Lisbet, Pontus, Marina, Helga, Olga, Cecilia, Sissela, Klemens, Gudrun, Rune, Katarina, Katja, Linus, Astrid, Asta, Malte, Sune, Andreas, Anders, Oskar, Ossian, Beata, Beatrice, Lydia, Barbara, Barbro, Sven, Nikolaus, Niklas, Angela, Angelika, Virginia, Anna, Malin, Malena, Daniel, Daniela, Alexander, Alexis, Lucia, Sten, Sixten, Gottfrid, Assar, Stig, Abraham, Isak, Israel, Moses, Tomas, Natanael, Jonatan, Adam, Eva, julafton, juldagen, Stefan, Staffan, annandag jul, Johannes, Johan, Benjamin, Värnlösa barns dag, Natalia, Natalie, Abel, Set, Sylvester

Firmanamn och produkter

En del av dessa är mindre vanliga och man kan inte begära att stavningskontrollen ska känna till alla.

Bilmärken: Acura, Adler, Alfa Romeo, Aston Martin, Auburn, Audi, Austin, Autobianchi, Bedford, Bentley, Benz, BMW, Borgward, Bugatti, Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dacia, Daewoo, DAF, Daihatsu, Daimler, Delage, De Lorean, DeSoto, De Tomaso, DKW, Dodge, Edsel, Elcat, Erskine, Essex, Excelsior, Fiat, Ford, GMC, Hanomag, Honda, Horch, Hudson, Hyundai, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Koenigsegg, Lada, Lamborghini, Lancia, Land Rover, Lexus, Lincoln, Lloyd, Lotus, Maserati, Matra, Maybach, Mercedes-Benz, Mercury, Messerschmitt, MG, Mini, Mitsubishi, Morgan, Morris, Moskvitj, Mustang, Nash, Nissan, Oldsmobile, Opel, Packard, Peugeot, Plymouth, Pontiac, Porsche, Proton, Puch, Range Rover, Renault, Rolls-Royce, Rover, Saab, Seat, Samsung, Saturn, Shelby, Simca, Skoda, Smart, Studebaker, Subaru, Suzuki, Talbot, Tatra, Tatraplan, Toyota, Trabant, Triumph, Vauxhall, VAZ, Volga, Volkswagen, Volvo, Wartburg, Yugo, Zündapp

Alternativa ortnamn

Olika varianter har förekommit av följande ortnamn. Delade meningar kan råda om vad som är rätt och fel.

Alsace - Elsass, Bombay - Mumbai, California - Kalifornien, Chemnitz - Karl-Marx-Stadt, Formosa - Taiwan, Helsingborg - Hälsingborg, Kambodja - Kampuchea, Kanton - Guangzhou, Lorraine - Lothringen, Luxemburg - Luxembourg, Nice - Nizza, North Carolina - Nordkarolina, Peking - Beijing, Sankt Petersburg - Petrograd - Leningrad, Ryssland - Sovjetunionen, Tallin - Tallinn, Tanzania - Tanganyika - Zanzibar, Tjeckien - Tjeckoslovakien - Böhmen - Mähren, Virginia - Virginien, Volgograd - Tsaritsyn - Stalingrad

Tyska namn i Polen och Baltikum: Gdansk - Danzig, Kaliningrad - Königsberg, Liepaja - Libau - Seeburg, Poznan - Posen, Tartu - Dorpat, Wroclaw - Breslau

Med eller utan accenter: Chişinău - Chisinau, Gdańsk - Gdansk, Liepāja - Liepaja, Wrocław - Wroclaw

Ortnamn på svenska

Alla dessa har svensk stavning.

Europas länder och deras huvudstäder: Albanien - Tirana, Andorra - Andorra la Vella, Armenien - Jerevan, Azerbajdzjan - Baku, Belgien - Bryssel, Bosnien och Hercegovina - Sarajevo, Bulgarien - Sofia, Cypern - Nicosia, Danmark - Köpenhamn, Estland - Tallinn, Finland - Helsingfors, Frankrike - Paris, Georgien - Tbilisi, Grekland - Aten, Irland - Dublin, Island - Reykjavik, Italien - Rom, Kroatien - Zagreb, Lettland - Riga, Liechtenstein - Vaduz, Litauen - Vilnius, Luxemburg - Luxemburg, Makedonien - Skopje, Malta - Valetta, Moldavien - Chişinău (Chisinau), Monaco - Monaco, Montenegro - Podgorica, Nederländerna - Amsterdam, Norge - Oslo, Polen - Warszawa, Portugal - Lissabon, Rumänien - Bukarest, Ryssland - Moskva, San Marino - San Marino, Schweiz - Bern, Serbien - Belgrad, Slovakien - Bratislava, Slovenien - Ljubljana, Spanien - Madrid, Storbritannien - London, Sverige - Stockholm, Tjeckien - Prag, Turkiet - Ankara, Tyskland - Berlin, Ukraina - Kiev, Ungern - Budapest, Vatikanstaten - Vatikanstaden, Vitryssland - Minsk, Österrike - Wien

Sveriges landskap: Blekinge, Bohuslän, Dalarna, Dalsland, Gotland, Gästrikland, Halland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Lappland, Medelpad, Norrbotten, Närke, Skåne, Småland, Södermanland, Uppland, Värmland, Västerbotten, Västergötland, Västmanland, Ångermanland, Öland, Östergötland

Sveriges län: Blekinge län, Dalarnas län, Gotlands län, Gävleborgs län, Hallands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Norrbottens län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Västra Götalands län, Örebro län, Östergötlands län

Sveriges kommuner (och deras centralorter, när dessa avviker från kommunnamnet): Ale - Nödinge-Nol, Alingsås, Alvesta, Aneby, Arboga, Arjeplog, Arvidsjaur, Arvika, Askersund, Avesta, Bengtsfors, Berg, Bjurholm, Bjuv, Boden, Bollebygd, Bollnäs, Borlänge, Borgholm, Borås, Botkyrka, Boxholm, Bromölla, Bräcke, Burlöv, Båstad, Dals-Ed, Danderyd, Degerfors, Dorotea, Eda, Ekerö, Eksjö, Emmaboda, Enköping, Eskilstuna, Eslöv, Essunga, Fagersta, Falkenberg, Falköping, Falun, Filipstad, Finspång, Flen, Forshaga, Färgelanda, Gagnef, Gislaved, Gnesta, Gnosjö, Gotland, Grums, Grästorp, Gullspång, Gällivare, Gävle, Göteborg, Götene, Habo, Hagfors, Hallsberg, Halmstad, Hallstahammar, Hammarö, Haninge, Haparanda, Heby, Hedemora, Helsingborg, Herrljunga, Hjo, Hofors, Huddinge, Hudiksvall, Hultsfred, Hylte, Håbo, Hällefors, Härjedalen - Sveg, Härnösand, Härryda, Hässleholm, Högsby, Höganäs, Hörby, Höör, Jokkmokk, Jönköping, Järfälla, Kalix, Kalmar, Karlsborg, Karlshamn, Karlstad, Karlskoga, Karlskrona, Katrineholm, Kinda - Kisa, Kiruna, Kil, Kramfors, Klippan, Knivsta, Kristianstad, Kristinehamn, Krokom, Kumla, Kungsbacka, Kungsör, Kungälv, Kävlinge, Köping, Laholm, Landskrona, Laxå, Lekeberg - Fjugesta, Leksand, Lerum, Lessebo, Lidingö, Lidköping, Lilla Edet, Lindesberg, Linköping, Ljungby, Ljusdal, Ljusnarsberg, Lomma, Ludvika, Luleå, Lund, Lycksele, Lysekil, Malmö, Malung, Malå, Mariestad, Mark - Kinna, Markaryd, Mellerud, Mjölby, Mora, Motala, Mullsjö, Munkedal, Munkfors, Mölndal, Mönsterås, Mörbylånga, Nacka, Nora, Norberg, Nordanstig, Nordmaling, Norrköping, Norrtälje, Norsjö, Nybro, Nykvarn, Nyköping, Nynäshamn, Nässjö, Ockelbo, Olofström, Orsa, Orust, Osby, Oskarshamn, Ovanåker, Oxelösund, Pajala, Partille, Perstorp, Piteå, Ragunda, Robertsfors, Ronneby, Rättvik, Sala, Salem, Sandviken, Sigtuna, Simrishamn, Sjöbo, Skara, Skellefteå, Skinnskatteberg, Skurup, Skövde, Smedjebacken, Sollefteå, Sollentuna, Solna, Sorsele, Sotenäs, Staffanstorp, Stenungsund, Stockholm, Storfors, Storuman, Strängnäs, Strömsund, Strömstad, Sundbyberg, Sundsvall, Sunne, Surahammar, Svalöv, Svedala, Svenljunga, Säffle, Säter, Sävsjö, Söderhamn, Söderköping, Södertälje, Sölvesborg, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tierp, Timrå, Tingsryd, Tjörn, Tomelilla, Torsby, Torsås, Tranemo, Tranås, Trelleborg, Trollhättan, Trosa, Tyresö, Täby, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Umeå, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Uppsala, Uppvidinge - Åseda, Vadstena, Vaggeryd, Valdemarsvik, Vallentuna, Vansbro, Vara, Varberg, Vaxholm, Vellinge, Vetlanda, Vilhelmina, Vimmerby, Vindeln, Vingåker, Vårgårda, Vänersborg, Vännäs, Värmdö, Värnamo, Västervik, Västerås, Växjö, Ydre - Österbymo, Ystad, Åmål, Ånge, Åre, Årjäng, Åsele, Åstorp, Åtvidaberg, Älvdalen, Älmhult, Älvkarleby, Älvsbyn, Ängelholm, Öckerö, Ödeshög, Örebro, Örkelljunga, Örnsköldsvik, Östersund, Österåker, Östhammar, Östra Göinge, Överkalix, Övertorneå

Stockholms tunnelbanestationer: Abrahamsberg, Akalla, Alby, Alvik, Aspudden, Axelsberg, Bagarmossen, Bandhagen, Bergshamra, Björkhagen, Blackeberg, Blåsut, Bredäng, Brommaplan, Danderyds sjukhus, Duvbo, Enskede gård, Farsta, Farsta strand, Fittja, Fridhemsplan, Fruängen, Gamla stan, Globen, Gubbängen, Gullmarsplan, Gärdet, Hagsätra, Hallonbergen, Hallunda, Hammarbyhöjden, Hjulsta, Hornstull, Husby, Huvudsta, Hägerstensåsen, Hässelby Gård, Hässelby Strand, Högdalen, Hökarängen, Hötorget, Islandstorget, Johannelund, Karlaplan, Kista, Kristineberg, Kungsträdgården, (Kymlinge), Kärrtorp, Liljeholmen, Mariatorget, Masmo, Medborgarplatsen, Midsommarkransen, Liljeholmen, Mälarhöjden, Mörby centrum, Norsborg, Näckrosen, Odenplan, Rinkeby, Rissne, Ropsten, Råcksta, Rådhuset, Rådmansgatan, Rågsved, S:t Eriksplan, Sandsborg, Skanstull, Skarpnäck, Skogskyrkogården, Skärholmen, Skärmarbrink, Slussen, Sockenplan, Solna centrum, Stadion, Stadshagen, Stora Mossen, Stureby, Sundbybergs centrum, Svedmyra, Sätra, T-Centralen, Tallkrogen, Tekniska högskolan, Telefonplan, Tensta, Thorildsplan, Universitetet, Vreten, Vällingby, Västertorp, Västra skogen, Vårberg, Vårby gård, Zinkensdamm, Ängbyplan, Åkeshov, Örnsberg, Östermalmstorg

Personal tools