Templates/website/guide sv

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

he:Templates/website/guide_he

Instruktioner för uppladdning

Följande instruktioner hjälper dig skapa och ladda upp en mall!

Kategori

 • En underkategori måste väljas.

Språk

 • Ett språk för mallen måste väljas.
  Om språket inte finns registrerar du ett ärende som du tilldelar Thorsten Bosbach (tbo)."

Mallfil

 • Mallfillen kan heta vad som helst och kan ha samma namn som en annan uppladdad mall.
 • Följande filtillägg är tillåtna:
  • .ott
  • .otg
  • .otp
  • .ots

Mallegenskaper

Se följande länk: Instruktioner

Nu kan du spara din mall och ladda upp den!

Lyckad uppladdning

Vid lyckad uppladdning visas följande ett meddelande om att allt gått bra.

Personal tools