Templates/website/guide sl

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

he:Templates/website/guide_he

Navodila za objavo

Kategorija

 • Ena izmed podkategorij mora biti izbrana
Sporočilo o napaki: Polje kategorije je obvezno.

Jezik

 • Izbran mora biti jezik predloge
Če jezik ne obstaja, prosimo, odprite hrošča, ki bo dodeljen Thorstenu Bosbachu (tbo)."

Datoteka

 • Ime datoteke ni bistveno - enkratnost ni pogoj za objavo
 • Končnica je bistvena. Sprejete so le datoteke z naslednjimi končnicami:
  • ott
  • otg
  • otp
  • ots
Sporočilo o napaki: Končnica ni dovoljena:
 • Vrsta Mime v datoteki predloge v datoteki 'mimetype' mora biti s seznama:
  • application/vnd.oasis.opendocument.text-template
  • application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template
  • application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template
  • application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template
To ustvari OpenOffice.org ob ustvarjanju datoteke predloge
Sporočilo o napaki: Vrsta mime ni dovoljena:
Sporočilo o uspehu: MIMETYPE:

Lastnosti predloge

Ena predloga je lahko vezana le na en jezik.

Vsi nizi v naslednjih poljih morajo biti v tem izbranem jeziku.

Nekatere vrednosti je potrebno nastaviti v OpenOffice.org, da tvorijo veljavno predlogo:

OpenOffice.org -> Datoteka -> Lastnosti ... -> Zavihek: Opis
 • Naslov
Sporočilo o napaki: V predlogi ni naslova.
Sporočilo o uspehu: TITLE:
 • Ključne besede (ločene z vejicami: ,)
Sporočilo o napaki: V predlogi ni ključnih besed/značk.
Sporočilo o uspehu: KEYWORD:
 • Komentar (obravnavan kot avtor) - bo prikazan pod naslovom.
Sporočilo o napaki: V predlogi ni opisa.
Sporočilo o uspehu: DESCRIPTION:
 • Zadeva (obravnavan kot opis)
Sporočilo o uspehu: SUBJECT:

Zavihek: Lastnosti po meri / Uporabniško določeno

 • Licenca
preimenujte eno polje v 'License' - Ne prevajajte 'License', gre tudi za ime spremenljivke v kodi.
Vnesite povezavo html ali pa le besedilo
Primer: <a href="http://templates.services.openoffice.org/bsd-license">BSD</a>
Sporočilo o napaki: V datoteki predloge ni licence.
Sporočilo o uspehu: LICENSE:

Zdaj shranite svojo predlogo kot predlogo in jo objavite.

Sporočilo o uspehu

Ob uspehu se prikažejo naslednja sporočila:

 • Mapa files/36 je bila ustvarjena.
 • Vaša predloga OpenOffice.org 'Poslovno pismo 1' je bila shranjena
 • Objavljena priloga se prikaže

Primer  * MIMETYPE: application/vnd.oasis.opendocument.text-template
  * TITLE: Račun 6
  * DESCRIPTION: Predlogo je ustvarilo podjetje Sun Microsystems
  * SUBJECT: Predloga za račun - oblikovanje "Emerald"
  * LICENSE: BSD
  * KEYWORD: ,poslovno,finance
  * Mapa files/585 je bila ustvarjena.
  * THUMBNAIL:
  * Vaša predloga OpenOffice.org 'Račun 6' je bila shranjena
  * The derivative images for 585_thumbnail.png have been regenerated.


Personal tools