Templates/website/guide pl

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

he:Templates/website/guide_he

Instrukcje wysyłania szablonów

Kategoria

 • Trzeba wybrać jedną podkategorię
Komunikat o błędzie: Wymagane jest pole kategorii.

Język

 • Należy wybrać język szablonu

Plik

 • Nazwa pliku nie ma znaczenia, nie musi być unikatowa w witrynie.
 • Ważne jest rozszerzenie. Akceptowane są wyłącznie rozszerzenia:
  • ott
  • otg
  • otp
  • ots
Komunikat o błędzie: Niedozwolone rozszerzenie:
 • Typ Mime w pliku szablonu w pliku „mimetype” musi być jednym z typów z następującej listy:
  • application/vnd.oasis.opendocument.text-template
  • application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template
  • application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template
  • application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template
Jest on generowany przez pakiet OpenOffice.org podczas tworzenia pliku szablonu
Komunikat o błędzie: Typ mime niedozwolony:
Komunikat poprawny: MIMETYPE:

Właściwości szablonu

Jeden szablon może być tylko w jednym języku.

Wszystkie teksty w poniższych polach muszą być w tym języku.

Aby utworzyć poprawny szablon, należy ustawić pewne wartości w pakiecie OpenOffice.org:

OpenOffice.org -> Plik -> Właściwości... -> Karta: Opis
 • Tytuł
Komunikat o błędzie: Brak tytułu szablonu.
Komunikat poprawny: TITLE:
 • Słowa kluczowe: (rozdzielane przecinkiem: ,)
Komunikat o błędzie: Brak słów kluczowych/etykietek w szablonie.
Komunikat poprawny: KEYWORD:
 • Komentarz (traktowany jako nazwisko autora) - będzie widoczny pod tytułem.
Komunikat o błędzie: Brak opisu w szablonie.
Komunikat poprawny: DESCRIPTION:
 • Temat (traktowany jako opis)
Komunikat poprawny: SUBJECT:

Karta: Pola użytkownika

 • License
zmień nazwę jednego pola na „License” - nie tłumacz wyrazu „License”, musi być on podany dosłownie.
Wpisz link w języku HTML lub po prostu tekst
Przykład: <a href="http://templates.services.openoffice.org/bsd-license">BSD</a>
Komunikat o błędzie: Brak licencji w szablonie.
Komunikat poprawny: LICENSE:

Zapisz teraz szablon i go wyślij.

Komunikat o powodzeniu

W razie powodzenia będą widoczne następujące komunikaty:

 • Utworzono pliki katalogu/36.
 • Szablon OpenOffice.org „List handlowy 1” został zapisany
 • Pojawi się wysłany szablon

Przykład  * MIMETYPE: application/vnd.oasis.opendocument.text-template
  * TITLE: Faktura 6
  * DESCRIPTION: Template created by Sun Microsystems
  * SUBJECT: Template for an invoice - Design "Emerald"
  * LICENSE: BSD
  * KEYWORD: ,business,finances
  * The directory files/585 has been created.
  * THUMBNAIL:
  * Your OpenOffice.org Template 'Invoice 6' has been saved
  * The derivative images for 585_thumbnail.png have been regenerated.


Personal tools