Templates/website/guide nl

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

he:Templates/website/guide_he

Richtlijnen voor het indienen

Categorie

 • Er moet één subcategorie worden geselecteerd
Foutbericht: veld Categorie is vereist.

Taal

 • Taal van de sjabloon moet worden geselecteerd
Indien de taal niet bestaat, maak dan een issue voor TBO en wacht af.
Indien de sjabloon meertalig is, of de taal maakt niet uit, selecteer dan niets

Bestand

 • De bestandsnaam maakt niet uit, het uniek zijn van de naam wordt op deze site niet afgedwongen
 • De extensie maakt niet uit. Alleen de volgende extensies worden geaccepteerd:
  • ott
  • otg
  • otp
  • ots
Foutbericht: De extensie is niet toegestaan:
 • Mimetype in het bestand van het sjabloon, in het bestand 'mimetype', moet uit de volgende lijst komen:
  • application/vnd.oasis.opendocument.text-template
  • application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template
  • application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template
  • application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template
Dit wordt door OpenOffice gegenereerd bij het maken van een sjabloonbestand
Foutbericht: Het mimetype is niet toegestaan:
Succesbericht: MIMETYPE:

Sjabloon-eigenschappen

Een sjabloon mag slechts aan één taal verbonden zijn.

Alle tekenreeksen in de volgende velden moeten in die taal zijn.

Bepaalde waarden moeten in OpenOffice.org worden ingesteld om een geldig sjabloon te genereren:

OpenOffice -> Bestand -> Eigenschappen… -> Tab: Beschrijving
 • Titel
Foutbericht: Geen titel in de sjabloon.
Succesbericht: TITEL:
 • Sleutelwoorden (gescheiden door een komma: ,)
Foutbericht: Geen sleutelwoorden in het sjabloon.
Succesbericht: SLEUTELWOORD:
 • Opmerkingen (behandeld als provider) - wordt getoond onder de titel.
Foutbericht: Geen beschrijving in het sjabloon.
Succesbericht: BESCHRIJVING:
 • Onderwerp (behandeld als beschrijving)
Succesbericht: ONDERWERP:

Tab: Gebruikergedefinieerd

 • Licentie
hernoem één veld naar 'License' - Vertaal 'License' niet, het is hard gecodeerd om dit te krijgen.
Voer een koppeling naar een htmlanker in, of gewoon tekst
Bijvoorbeeld: <a href="https://templates.openoffice.org/bsd-license">BSD</a>
Foutbericht: Geen licentie in de sjabloon.
Succesbericht: LICENTIE:

Nu slaat u uw sjabloon als sjabloon op en dient het in.

Succesbericht

Bij succes worden de volgende berichten weergegeven:

 • De directory-bestanden/36 zijn gemaakt.
 • Uw OpenOffice.org sjabloon 'Zakelijke brief 1' is opgeslagen
 • De ingediende sjabloon wordt weergegeven

Voorbeeld  * MIMETYPE: application/vnd.oasis.opendocument.text-template
  * TITEL: Rekening 6
  * BESCHRIJVING: Sjabloon gemaakt door Sun Microsystems
  * ONDERWERP: Sjabloon voor een rekening - Ontwerp "Emerald"
  * LICENTIE: BSD
  * SLEUTELWOORD: ,zakelijk,financiën
  * De directory-bestanden/585 zijn gemaakt.
  * AFBEELDING:
  * Uw OpenOffice.org-sjabloon 'Rekening 6' is opgeslagen
  * De afgeleide afbeeldingen voor 585_thumbnail.png zijn opnieuw gegenereerd.


Personal tools