SUN Report Builder/Documentation/cs

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Sun Report Builder

Sun Report Builder je k dispozici ke stažení zde.

Podmíněný výstup

Podmíněný výstup výsledků umožňuje uživateli ovlivnit výstup reportu, tedy to co bude zobrazeno při spuštění reportu. Pokud je podmínka vyhodnocena jako pravdivá, pak je prvek (nebo celá sekce) zobrazena na výstupu reportu. Syntaxe podmínek je shodná se syntaxí funkcí.

Funkce

Funkce může být vytvořena při opevření report navigátoru. V kontextovém menu na na položce functions můžete přidat jednu funkci.

Tato funkce může být buď součástí globálního obsahu reportu, nebo některé jeho podskupiny.

Následující obrázek znázorňuje jak lze v Report Builderu vytvořit pole s mezisoučtem za použití funkce:

SumFieldInReportBuilder.jpg

Tabulka se zdrojovými daty pro report je v levo nahoře. Vzhled výsledného reportu je pod ní. Skupina byla definována dle pole (sloupce) plProductType.

V pravé části obrázku je zachycena definice funkce, která slouží jako zdroj pro pole celkového součtu.

Pole s vypočtenou hodnotou

Toto je pole vytvořené přímým zadáním vzorce do datové buňky, např. 100*[Population]/[PopulationCount] zobrazí procentuelně současnou populaci.

Syntaxe

  • uvození speciálního znaku [ pomocí znaku \
  • \\ je komentář
  • [] je odkaz na vzorec nebo datovou buňku (oblast)
  • "" pro zadání řetězce znaků
  • . (tečka) jako desetinný oddělovač
  • formát data a času dle specifikace Javy
  • oddělovač parametrů je znak „;“ (středník) a je dovoleno ponechat některé parametry prázdné (napž volání funkce: XYZ(;b;;d;;;g;h)

Podporované funkce

Podporovány by měly být všechny funkce definované v OpenFormula. Momentálně ovšem stále intenzivní vývoj, a může proto v budoucích verzích Report Builderu dojít k nekterým změnám.

Sun Report Builder verze 1.0.x obsahuje funkce v následujících kategoriích:

Datetime
Date, Datetime, Day, Hour, Month, Now, Year, Today, Weekday, Time,

Financial
Financial

Information
Choose, HasChanged, Information, IsBlank, IsErr, IsError, IsEven, IsLogical, IsNA, IsNonText, IsNumber, IsOdd, IsRef, IsText, Na

Logical
And, False, If, Not, Or, True, Xor

Math
Abs, Average, Even, Odd, Sum

Rounding
Int

Text
Exact, Find, Left, Len, Lower, Mid, Replace, Rept, Right, Substitute, Text, T, Trim, Upper, URL

Userdefined
Mapped, Null

Detailní popis funkcí bude k dispozici později zde.

EuroOffice Map Chart

Tento doplněk dále rozšiřuje schopnosti Sun Report Builderu. Podrobný popis jeho použití společně se popisem základních kroků pro vytvoření jednoduchého reportu je k dispozici zde. Tento návod zahrnuje první práci s SRB i pokročilejší vytváření funkcí a může být velmi zajímavý pro mnoho začínajících uživatelů, stejně jako pro ty pokročilejší (a to nejen pro zjištění jak lze vytvořit statistickou mapu na základě geodetických podkladů).

Personal tools