User:Dinhtrung

From Apache OpenOffice Wiki
(Redirected from Nguyễn Thuỳ Trang)
Jump to: navigation, search

Nguyễn thị Thanh Nhàn

  • D05-k50, khoa ngoại ngữ, ĐH Bách Khoa Hà Nội
  • Mobile: 0904.645.517

Nguyễn Thùy Trang

Sinh ngày: 23 - 11 - 1987
Địa chỉ: Thanh Trì - Hà Nội
Lớp: BKD05 - K50 - Khoa Ngoại Ngữ - ĐH Bách Khoa Hà Nội
Personal tools