Pootle gebruikersgids

From Apache OpenOffice Wiki
< NL
Jump to: navigation, search

Pootle gebruikersgids voor vertalers

Vertaalde documenten

Registratie en inloggen

Vul uw gebruikersnaam, wachtwoord en een geldig e-mailadres in. Klik op de knop 'Account registreren' en een activatiecode zal naar het door u opgegeven e-mailadres worden gezonden.

 • Account activeren
Als u de activatiecode hebt ontvangen en inlogt, details staan in de e-mail, gaat u naar de activatiepagina en vult die in. Klik op de knop Account activeren' en nu kunt u inloggen in Pootle.

Gebruikersopties instellen

Als u voor de eerste keer inlogt, moet u uw gebruikersopties configureren om de juiste rechten te krijgen.

1. Configureren van gebruikersopties

 • Klik op 'Opties veranderen' op de pagina 'Mijn account' waarvoor een link bovenaan de pagina staat.
 • Selecteer de gewenste projecten en talen uit de keuzelijsten en sla de wijzigingen op. U kunt meerdere projecten en talen selecteren.
 • Nu kunt u 'quicklinks' zien naar de projecten van de geselecteerde talen op de pagina 'Mijn account'.

2. Juiste rechten krijgen
De standaardrechten voor de login-gebruiker is 'suggestie', dat alleen suggesties toestaat, geen bijdragen. U moet er met uw teamleider voor zorgen dat u de juiste rechten heeft voordat u met het werk begint. Uw projectleider zal uw rechten aanpassen naargelang de behoeften van het project.

Bestanden zoeken

Er zijn twee manieren om de bestanden die moeten worden vertaald te bereiken.

 • Als uw gebruikerspagina eenmaal is ingesteld kunt u de bestanden rechtstreeks benaderen via de koppelingen op die pagina.
 • Een andere manier om het bestand te vinden dat u wilt vertalen is via de hoofdpagina. De hoofdpagina geeft twee categorieën weer - Talen en Projecten. Kiezen voor een taal zal u de lijst met beschikbare projecten om te vertalen in die taal tonen; kiezen voor een project zal u de lijst van talen tonen waarin het project kan worden vertaald. Als u eenmaal zowel het project als de taal hebt gekozen, zult u de beschikbare bestanden voor vertaling zien.

Als u op de vertaalpagina bent ziet u een twee-koloms tabel, waarin de te vertalen tekenreeksen aan de linkerzijde staan en de huidige vertalingen aan de rechterzijde. Het huidige bewerkte item verschijnt als een tekstvak met de opties 'Overslaan' en 'Suggestie' of 'Opslaan' eronder. Natuurlijk kunt u tekst in het tekstvak invoeren en die dan opslaan of overslaan om het volgende item te gaan.

In dien u naar een ander item wilt springen, kunt u daar heen gaan door de betreffende rij te selecteren. U ziet de koppeling 'Bewerken' naast de kolom van de huidige vertaling.

Opmerking: Alleen als u de rechten voor 'vertalen' heeft kunt u de knop 'Opslaan' zien. Gewoonlijk zijn de standaardrechten voor de ingelogde gebruikers 'Suggestie'. Indien u de knop 'Opslaan' niet ziet, moet u uw vertalingsleider vragen om u de juiste rechten toe te kennen.

Vertalen met Pootle

Elk voor vertaling beschikbaar bestand kan op twee manieren worden benaderd - 'Snel vertalen' en 'Alles vertalen'. 'Snel vertalen' toont alleen de fuzzy en niet-vertaalde items, terwijl 'Alles vertalen' alle items toont in het bestand, ongeacht hun vertaalstatus.

 • Selecteer het project dat u wilt.
 • Klik op 'Bewerkingsfuncties tonen' op de navigatiebalk bovenin.
 • U zult een lijst zien met alle bestanden.
 • Klik op 'Snel vertalen' of 'Alles vertalen' boven in de navigatiebalk voor elk bestand/map.


Indien aan u specifieke taken zijn toegekend, ziet u alleen de tekenreeksen die aan u zijn toegewezen.

 • Selecteer het project dat u wilt.
 • Klik op 'Bewerkingsfuncties tonen' op de navigatiebalk bovenin.
 • U zult zien dat de koppelingen 'Mijn tekenreeksen (snel) vertalen' voor de bestanden(of mappen), die aan u zijn toegewezen, actief zijn.
 • Klik op 'Mijn tekenreeksen (snel) vertalen' voor het bestand(of map) waaraan u wilt werken. Het zal u de tekenreeksen tonen die aan u zijn toegewezen.

Opmerking: Vóórdat u begint met vertalen moet u er voor zorgen dat u de juiste rechten voor het project heeft. Indien u geen rechten heeft om op te slaan, moet u uw vertalingsleider vragen om u die rechten toe te kennen.

Off-line vertalen

Indien u liever off-line vertaalt dan via Pootle moet u de bestanden downloaden en de vertaalde bestanden weer uploaden naar Pootle.

1. Bestanden downloaden

U kunt bestanden downloaden per bestand, per map of per doel.

 • Selecteer het project dat u wilt of de map die u wilt downloaden.
 • Klik op 'Bewerkingsfuncties tonen' boven in de navigatiebalk.
 • Als u alle bestanden in de huidige map wilt downloaden klikt u op 'ZIP van map' in de navigatiebalk bovenin.
 • Als u een specifiek bestand in de huidige map wilt downloaden klikt u op 'PO-bestand' van het bestaand en slaat het lokaal op.
 • Als u werkt met een doel en u wilt alleen de bestanden van dat doel downloaden, selecteer dan 'Bewerkingsfuncties tonen-Doelen tonen'. Dan ziet u een lijst met doelen en een koppeling 'ZIP van doel' voor elk doel.

Opmerking: U moet er voor zorgen dat u de rechten 'archiveren' heeft voor het downloaden van een zip. Als u niet de juiste rechten heeft, moet u uw vertalingsleider vragen om u de juiste rechten toe te kennen.
Opmerking: Momenteel wordt de functie, die u toestaat de bestanden te downloaden die aan u zijn toegewezen, niet ondersteund.

2. Off-line werken
U kunt werken met een bewerkingsprogramma van uw voorkeur. De door de gemeenschap meest algemeen gebruikte bewerkingsprogramma's zijn:

Als u alleen wilt werken met fuzzy/niet-vertaalde tekenreeksen is een extra stap nodig om die tekenreeksen uit het gedownloade po-bestand te filteren.

 • Voer pofilter uit dat een onderdeel is van Translate Toolkit. U kunt Translate Toolkit downloaden vanaf hier
  • pofilter -t isfuzzy -t untranslated <invoerbestand> <gefilterd bestand>

Dit zal alle tekenreeksen die fuzzy of niet-vertaald zijn uit het bestand halen.
Als u gereed bent met het verwerken van het gefilterde po-bestand, voegt u het weer samen met het originele bestand met behulp van pomerge vóórdat u het weer upload naar Pootle.

3. Vertaalde bestanden uploaden
Als de vertaling eenmaal voltooid is moet u uw werk weer uploaden naar Pootle.
Indien u de rechten voor 'vertalen' heeft, zult u de knop 'Bestand uploaden' aan de rechterzijde van de webpagina zien.

Er zijn twee opties voor uploaden.

 • samenvoegen:
Standaardoptie voor de gebruiker die rechten voor 'vertalen' heeft. Eerdere niet-vertaalde tekenreeksen worden toegevoegd en de aanpassingen aan al eerder vertaalde tekenreeksen worden gemarkeerd als 'suggestie', wat betekent dat zij dienen te worden nagekeken vóórdat ze worden toegevoegd. Indien u enkele aanpassingen maakt aan bestaande vertalingen (bijv: probleem oplossen), zorg er dan voor dat ze worden nagekeken en geaccepteerd door de reviewer. Anders worden de aanpassingen niet doorgevoerd.

Opmerking: Als u de optie 'samenvoegen' kiest, kan het lang duren omdat Pootle elke tekenreeks, één voor één, zal vergelijken. De beste manier zou zijn om al het benodigde werk (vertaling,nakijken,repareren en samenvoegen) te doen vóór het uploaden en dan eenvoudigweg te kiezen voor 'overschrijven'.

 • overschrijven :
De gebruiker die de rechten voor 'overschrijven' heeft, kan kiezen tussen de opties overschrijven en samenvoegen. Het geüploade bestand overschrijft het bestaande bestand op Pootle. Deze optie moet zeer voorzichtig worden gebruikt omdat de mogelijkheid bestaat dat bestaande gegevens verloren gaan. Als u er zeker van bent dat de inhoud van uw bestand goed en geldig is, kunt u de optie 'overschrijven' kiezen om snel te uploaden.

Opmerking: Gedurende het uploaden dient u er voor te zorgen dat u in de juiste map staat. U dient een po-bestand of een ZIP-map in dezelfde map te uploaden als waaruit u het heeft gedownload. Indien u een bestand heeft geüpload naar een verkeerde locatie, neem dan alstublieft contact op met de administrator van Pootle.

Verificatie-controles

Pootle bevat een voorziening om te controleren op fouten, welke een reeks controles op de vertalingen uitvoert en mogelijke fouten opspoort.

 • Selecteer het project, map of doel dat u wilt controleren.
 • Klik op 'Bewerkingsfuncties tonen-Controles tonen'. (U ziet de koppeling 'Controles tonen' als u rechten voor 'vertalen' heeft.)
 • Het toont een lijst van mogelijke fouten en statistieken.
 • Controleer en repareer zo nodig de gevonden gefilterde foutieve tekenreeksen in de volgende categorieën:
  • variables
  • xmltags
  • escapes

Er zijn momenteel 48 controles. Kijk op hier voor meer details.

Glossary gebruiken in Pootle

Vertalers kunnen werken met terminologie- of TM (Translation Memory (=vertaal-geheugen)) in Pootle.

Kijk op Glossary gebruiken in Pootle voor meer details.

Pootle gebruikersgids voor reviewers

Hoe moeten we nakijken

Gewoonlijk heeft de vertalingsleider de rechten om na te kijken. Een specifieke reviewer zou echter ook kunnen bijdragen aan uw project.
Indien u rechten heeft voor 'reviewen', bent u in staat om suggesties van vertalers te accepteren of te verwerpen.

 • Selecteer een project, een specifieke map of bestand dat u wilt.
 • Klik op 'Bewerkingsfuncties tonen'
 • Klik op 'Suggesties tonen'
 • Het toont één voor één de tekenreeksen met een voorgestelde vertaling.
 • Kijk de voorgestelde tekenreeks na en accepteer of verwerp die. Als de suggestie wordt geaccepteerd, wordt die toegevoegd. Indien hij wordt verworpen ondergaat de bestaande vertaling geen verandering.
 • Klik op de knop 'Overslaan' voor de volgende tekenreeks.

Opmerking: Onthoud alstublieft dat vertaling onder voorbehoud niet kan worden toegepast. U zou de suggestie moeten accepteren als die geldig is.

Pootle gebruikersgids voor vertalingsleiders

Registratie en verkrijgen van rechten als administrator

Bekijk de gebruikersgids voor vertalers.

 • Configureer gebruikersopties. - Kijk in de gebruikersgids voor vertaler.
 • Stuur een mail naar de L10n mailinglijst met het project en de taal die u zult beheren. De Pootle-administrator zal u beheersrechten voor het project geven.

Als het werk door de Pootle-admin is gedaan, zult u de koppeling 'Beheren' naast uw project op uw pagina 'Mijn account' zien.

Rechten voor gebruikers instellen

U moet vertalers de juiste rechten geven om ze in staat te stellen deel te nemen aan het project. U dient zich er van te overtuigen dat de gebruiker, die u rechten wilt geven, zijn/haar gebruikersopties heeft geconfigureerd door het project en de taal te kiezen, vóórdat u aan het werk gaat.

 • Kies de koppeling 'Beheren' van uw project op de pagina 'Mijn account'.
 • Selecteer de gebruiker die u wilt toevoegen uit de keuzelijst en geef hem/haar de juiste rechten. Normaal gesproken dient u de rechten voor 'Vertalen' te geven, naast de standaardwaarden.

Op de pagina worden de huidige rechten opgesomd als zij worden toegewezen. De gebruiker 'nobody' verwijst naar elke gebruiker die niet is ingelogd (een anonieme, niet-geïdentificeerde gebruiker). De gebruiker 'default' verwijst naar de rechten die alle ingelogde gebruikers, die niet nader zijn gespecificeerd, hebben.

Voor meer details over de rechten kijkt u hier.

Werkzaamheden aan vertalers toewijzen

1. Doelen maken

U moet eerst één of meerdere doelen aanmaken om te kunnen toewijzen.

 • Selecteer het project waar u beheersrechten voor heeft.
 • Klik op 'Bewerkingsfuncties tonen' boven in de navigatiebalk.
 • Klik op 'Doelen tonen'.
 • Maak een nieuw doel door de naam van een nieuw doel in te voeren aan de rechterzijde van de pagina. Nadat u op de knop 'Doel toevoegen' hebt geklikt, kunt u het nieuwe doel in de lijst zien.

U kunt bovenstaande stappen overslaan als u al doelen heeft die moeten worden gebruikt.

2. Geselecteerde bestanden in het doel opnemen

Alle bestanden staan standaard onder 'Niet in een doel'. U moet de bestanden die u aan het nieuwe doel wilt toevoegen daar naartoe verplaatsen.

 • Selecteer 'Niet in een doel' - U zult nu alle bestanden zien die niet zijn opgenomen in een doel.
 • Selecteer het doel voor de bestanden die u wilt uit de keuzelijst en klik op de knop 'Doel instellen'.
 • Ga terug naar de projectpagina die alle doelen opsomt en selecteer het nieuwe doel.
 • Controleer of alle bestanden die deel uitmaken van dit doel worden opgesomd op de pagina.

3. Gebruikers aan het project toevoegen

U kunt gebruikers die aan het doel zullen werken toevoegen.

 • Selecteer, op de pagina van het doel, de gebruiker uit de keuzelijst en klik op de knop 'Gebruiker toevoegen'.

Opmerking: U moet zich er va overtuigen dat de gebruikers die u wilt toevoegen hun taal- en projectinstellingen hebben geconfigureerd. Anders ziet u de gebruiker niet in de lijst.

4. Werkzaamheden aan vertalers toewijzen

Nu kunt u de knop 'Toewijzen aan' bij elk bestand in het doel zien. Elk bestand kan worden toegewezen aan één of meerdere gebruikers.

 • Een bestand aan één gebruiker toewijzen
Selecteer een gebruiker en tekenreeksen die moeten worden toegewezen uit de keuzelijst en klik op de knop 'Toewijzen aan'.
 • Een bestand aan meerdere gebruikers toewijzen
Klik op 'Meerdere selecteren' naast de selectielijst voor gebruikers voor het bestand dat u toe wilt wijzen. De keuzelijst zal nu een lijst worden waaruit u meerdere mensen kunt selecteren (gewoonlijk door het ingedrukt houden van de toetsen shift of control bij het selecteren).

Selecteer gebruikers en tekenreeksen die moeten worden toegewezen uit de keuzelijst en klik op de knop 'Toewijzen aan'.

Toewijzingen controleren

Als u eenmaal taken aan vertalers heeft toegewezen, kunt u de status van de toewijzing en de vertaling zien.

 • Klik op 'Bewerkingsfuncties tonen-Doelen tonen-Toewijzingen tonen' in de navigatiebalk.
 • U ziet de status van elk doel.
 • Selecteer het doel dat u wilt.
 • U kunt de gebruiker zien aan wie de map of het bestand is toegewezen.

Opmerking: Momenteel wordt de functie om per gebruiker te bekijken niet ondersteund.

Voorgesteld werkschema

Offline vertaling

 1. Download zip-bestanden vanaf Pootle.
 2. Filter niet-vertaalde/fuzzy uit de po-bestanden met pofilter.
 3. Vertaal het gegenereerde bestand dat uitsluitend niet-vertaalde en fuzzy tekenreeksen zal bevatten.
 4. Kijk het bestand na.
 5. Implementeer de wijzigingen in het bestand offline.
 6. Voeg de bijgewerkte niet-vertaalde/fuzzy tekenreeksen (die nu vertaald zijn!) samen in het origineel met pomerge.
 7. Upload de samengevoegde po-bestanden naar Pootle met Overschrijven.
Personal tools
In other languages