Opties voor AutoCorrectie

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


AutoCorrectie behandelt een variëteit aan zaken, zoals wanneer Apache OpenOffice een "normaal" aanhalingsteken wijzigt naar een “typografisch” aanhalingsteken, het automatisch de eerste letter van een woord wijzigt naar een hoofdletter. Een ander gebruik is als wanneer een gebruiker deze tekens typt -> en Apache OpenOffice die dan wijzigt naar deze pijl →. In deze beide situaties wordt een "automatische correctie" of "AutoCorrectie" uitgevoerd.

Documentation note.png Het moet gezegd worden dat sommige van deze opties voor AutoCorrectie afhankelijk zijn van de voor de tekst ingestelde taal, deze opties zijn niet gerelateerd aan de spellingscontrole.

Nagenoeg alle componenten van Apache OpenOffice hebben deze mogelijkheid "AutoCorrectie", die kan worden geconfigureerd onder Extra → Opties voor AutoCorrectie

Tip.png in Writer is ook Opmaak → AutoCorrectie → Opties voor AutoCorrectie beschikbaar

.

Het menu voor Opties voor AutoCorrectie is soortgelijk in alle componenten:

  • tab Vervangen: geeft een lijst weer van tekstitems en tekens die automatisch zullen worden vervangen. Een duidelijk voorbeeld zijn de veel voorkomende typefouten die automatisch worden gecorrigeerd, zoals "neit" dat zal worden gewijzigd naar "niet". Dit is ook van toepassing op andere tekens, zoals (C) dat zal worden gewijzigd naar ©. Het is ook mogelijk om nieuwe items voor AutoCorrectie te maken: het menu Opties voor AutoCorrectie moet hiervoor geopend zijn, als het dat is voer dan eenvoudigweg de tekst of de tekens in die moeten worden gewijzigd in het vak genaamd "Vervangen", typ daarna naar hoe het moet worden gewijzigd in het vak genaamd "Door". Druk dan op  Nieuw .

AOO AutoCorrect Replace nl.png


  • tab Uitzonderingen: Een lijst met situaties waarin de gebruiker niet wil dat sommige regels worden toegepast, zoals hoofdletters na een punt en twee opeenvolgende hoofdletters corrigeren.

AOO AutoCorrect Exception nl.png


  • tab Opties: Elementen in dit menu zijn afhankelijk van de gebruikte component van Apache OpenOffice. In het algemeen vertelt "Vervangingstabel gebruiken" Apache OpenOffice dat het de lijst met vooraf gedefinieerde AutoCorrecties op de tab Vervangen moet gebruiken (dit is de eerste tab die de gebruiker ziet in het menu Opties voor AutoCorrectie). Apache Writer heeft hier een bijzonderheid: twee keuzevakken voor elk item. Het keuzevak aan de linkerkant ( onder de [N] ) betekent dat de geselecteerde optie zal worden toegepast bij het uitvoeren van Opmaak → AutoCorrectie → Toepassen terwijl het tweede keuzevak ( onder de [T] ) betekent "de optie toepassen bij het schrijven".

AOO AutoCorrect Options nl.png


Documentation note.png Omdat verschillende gebruikers verschillende wensen zullen hebben is het belangrijk dat een nieuwe gebruiker enige tijd besteedt om uit te zoeken wat elke optie precies doet, en alleen die behoudt die nuttig zijn.


  • tab Gelokaliseerde opties: hier is het mogelijk te wijzigen hoe automatisch vervangen van aanhalingstekens wordt afgehandeld, samen met opties die van toepassing zijn op bepaalde talen, zoals het toevoegen van niet afbrekende spaties vóór tekens voor punctuatie in het Frans.

AOO AutoCorrect LocalizedOptions nl.png


  • tab Woordinvulling: (alleen in Apache OpenOffice Writer): Apache OpenOffice Writer verzamelt alle lange woorden die in het document worden geschreven en geeft die als suggestie als de eerste letters worden getypt. Aanbevolen wordt om te overwegen om deze optie in te stellen als "Als tip weergeven". In Apache OpenOffice Writer kunnen alle opties voor AutoCorrectie in één keer uitgeschakeld worden door niet te selecteren Opmaak → AutoCorrectie → Tijdens invoer.

AOO AutoCorrect WordCompletion nl.png

Personal tools
In other languages