Diamodellen en opmaakprofielen

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


Een diamodel is een dia die wordt gebruikt als het startpunt voor de andere dia's. Het is vergelijkbaar met een pagina-opmaakprofiel in Writer: het controleert de opmaak van alle dia's die erop gebaseerd zijn. Een diavoorstelling kan meer dan één diamodel hebben.

Documentation note.png OOo maakt gebruik van drie uitwisselbare termen voor dit ene concept. Diamodel en Hoofdpagina('s) verwijzen beide naar een dia die wordt gebruikt voor het maken van de andere dia's. Dit boek gebruikt uitsluitend de term diamodel, behalve bij het beschrijven van de gebruikersinterface.

Een diamodel is een voorgedefinieerde set van kenmerken, inclusief de achtergrondkleur, afbeelding of kleurovergang, objecten (zoals logo's, decoratieve lijnen en andere afbeeldingen) op de achtergrond; kop- en voetteksten; plaats en grootte van de tekstframes en de opmaak van tekst.

Alle kenmerken van diamodellen worden gecontroleerd door opmaakprofielen. Het opmaakprofiel van elke nieuwe dia die u maakt, is een erfenis van het diamodel van waaruit deze is gemaakt. Met andere woorden, de opmaakprofielen van het diamodel zijn beschikbaar en worden toegepast op alle dia's gemaakt van dat diamodel. Het wijzigen van een opmaakprofiel in een diamodel resulteert in veranderingen aan alle dia's gebaseerd op dat diamodel; het is echter mogelijk om elke afzonderlijke dia te wijzigen zonder dat dit invloed heeft op het diamodel.

Diamodellen hebben twee soorten opmaakprofielen die er aan verbonden zijn: opmaakprofielen voor presentaties en opmaakprofielen voor afbeeldingen. De voorgedefinieerde presentatiestijlen kunnen worden aangepast, maar nieuwe kunnen niet worden gemaakt. Echter, de opmaakprofielen voor afbeeldingen kunnen niet alleen worden aangepast, maar er kunnen ook nieuwe worden gemaakt. Welke opmaakprofielen te gebruiken en wanneer ze te gebruiken wordt later in dit hoofdstuk beschreven.

Presentatiestijlen hebben invloed op drie elementen van een diamodel: de achtergrond, achtergrond objecten (zoals pictogrammen, decoratieve lijnen en tekstframes), en de tekst in de dia. Tekststijlen worden nader onderverdeeld in Notities, Overzicht 1 tot en met Overzicht 9, Subtitel en Titel. De opmaakprofielen voor het overzicht worden gebruikt voor de verschillende niveaus van het overzicht, waartoe zij behoren. Bijvoorbeeld, Overzicht 2 wordt gebruikt voor de subonderdelen van Overzicht 1 en Overzicht 3 wordt gebruikt voor de subonderdelen van Overzicht 2.

Opmaakprofielen voor afbeeldingen beïnvloeden veel elementen van een dia. Merk op dat opmaakprofielen voor tekst bestaan in zowel de presentatiestijlen als in de opmaakprofielen voor afbeeldingenselecties.


Content on this page is licensed under the Creative Common Attribution 3.0 license (CC-BY).
Personal tools
In other languages