Bestaande werkbladen openen

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


Een bestaand werkblad kan ook worden geopend vanuit elke andere component van OOo.

Vanaf de Menubalk

Kies Bestand en selecteer dan Openen.

Vanaf de Werkbalk

Klik op de knop Openen Open-icon.jpg op de werkbalk Standaard.

Met het toetsenbord

Gebruik de toetsencombinatie Ctrl+O.

Elk van deze opties geeft het dialoogvenster Openen weer, waar u het werkblad dat u wilt openen kunt opzoeken.

Tip.png U kunt een werkblad waaraan u recent hebt gewerkt openen met behulp van de lijst Recente documenten. Deze lijst bevindt zich in het menu Bestand, direct onder Openen. De lijst geeft de laatste 10 bestanden weer die werden geopend in een van de componenten van OOo.


CSV-bestanden openen

  1. Kies Bestand > Openen.
  2. Lokaliseer het CSV-bestand dat u wilt openen.
  3. Als het bestand een *.csv-extensie heeft, selecteer dan het bestand en klik op Openen.
  4. Als het bestand een andere extensie (bijvoorbeeld *.txt) heeft selecteer dan het bestand, selecteer Tekst CSV in het vak Bestandstype (scroll naar beneden in de sectie Werkblad om het te vinden) en klik dan op Openen.
  5. In het dialoogvenster Tekstimport'' (hieronder), selecteer de Opties voor scheidingstekens om de tekst op te delen in kolommen
  6. U kunt onder in het dialoogvenster een voorbeeld zien van de geïmporteerde gegevens. Klik met rechts op een kolom in het voorbeeld om de opmaak in te stellen of die kolom te verbergen.
  7. Als het CSV-bestand een teken als tekstscheidingsteken gebruikt dat niet in de lijst Tekstscheidingsteken staat, klik dan in het vak en typ het teken.
  8. Klik op OK om het bestand te openen.
Documentation caution.png Indien u niet Tekst CSV selecteert als het bestandstype bij het openen van het bestand, zal het document in Writer openen, niet in Calc.
dialoogvenster Tekstimport, met komma (,) geselecteerd als het scheidingsteken en dubbele aanhalingstekens (“) als het tekstscheidingsteken.


Content on this page is licensed under the Creative Common Attribution 3.0 license (CC-BY).
Personal tools
In other languages