Opmaken van een presentatie

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


Stel nu uw presentatie samen op grond van uw overzicht.

Documentation caution.png Vergeet niet regelmatig op te slaan tijdens het werken aan de presentatie, om verlies van informatie te voorkomen, mocht er zich iets onverwachts voordoen. U kunt misschien ook de functie AutoHerstel activeren (Extra > Opties > Laden/Opslaan > Algemeen). Zorg er voor dat AutoHerstel-informatie opslaan elke is geselecteerd en dat u het aantal minuten opgeeft.

Maken van de eerste dia

De eerste dia is gewoonlijk een Titeldia. Beslis welke lay-out het best past bij uw toepassing voor deze eerste dia: eenvoud is het beste in dit geval. U kunt de voorgedefinieerde lay-outs gebruiken die beschikbaar zijn in de sectie Lay-outs van het Taakvenster. Geschikte lay-outs zijn Titeldia (die ook een rubriek bevat voor een ondertitel) of Alleen een titel, echter allemaal behalve één (de Lege dia) bevatten een titel, dus u bent niet beperkt tot de twee hier beschreven Lay-outs.

Tip.png Als u de namen voor de voorgedefinieerde ontwerpen niet weet, kunt u de functie Tip gebruiken. Plaats de cursor op een pictogram in de sectie Lay-outs (of op enig pictogram in een werkbalk) en de naam wordt weergegeven in een kleine rechthoek.

Als de functie Tip niet is ingeschakeld, kunt u deze activeren. Vanuit het hoofdmenu, selecteert u Extra > Opties > OpenOffice.org > Algemeen > Help en selecteer het keuzevak Tips. Als het vakje Uitgebreide Help is geselecteerd, krijgt u meer gedetailleerde informatie, maar de namen, zoals vermeld in de tip, zullen niet worden getoond.


Kies een lay-out in de sectie Lay-outs van het Taakvenster door er op te klikken: het verschijnt in de werkruimte. Voor het maken van de titel, klik op Klik om titel toe te voegen (er van uit gaande dat niet de lay-out Lege dia werd gebruikt) en typ de tekst voor de titel. Aanpassingen aan de opmaak van de titel kunnen worden gedaan door deze te selecteren en op toets F11 te drukken, klik dan met rechts op Titel in het gedeelte presentatiestijlen van het dialoogvenster Stijlen en opmaak selecteer dan Wijzigen in het pop-up menu.

Als u de lay-out Titel dia gebruikt, klikt u op Klik om tekst toe te voegen om een ondertitel toe te voegen. Ga te werk zoals boven beschreven voor het maken van aanpassingen in de opmaak als dat nodig is.

Invoegen van aanvullende dia's

De stappen om extra dia's in te voegen zijn in principe dezelfde als voor de selectie van de titeldia. Het is een proces dat moet worden herhaald voor elke dia. Tenzij u meer dan één diamodel gebruikt, is uw enige zorg de sectie Lay-outs van het Taakvenster.

Kiezen van de lay-out van een dia

Voeg eerst alle dia's in waarvan uw overzicht aangeeft dat die nodig zijn. Pas daarna moet u beginnen met het toevoegen van speciale effecten zoals aangepaste animatie en diawissels.

Stap 1: Voeg een nieuwe dia in. Dit kan op verschillende manieren—kies welke u wilt.

 • Invoegen > Dia.
 • Klik met de rechtermuisknop op de huidige dia en selecteer Dia > Nieuwe dia uit het pop-up menu.
 • Klik op het pictogram Dia in de werkbalk Presentatie.
werkbalk Presentatie

Stap 2: Selecteer de lay-out, die het beste bij uw wensen past.

Stap 3: Wijzig de elementen van de dia. In dit stadium, bestaat de dia uit alles wat het diamodel bevat, evenals de gekozen lay-out van de dia, dus dit omvat ook het verwijderen van overbodige elementen, het toevoegen van benodigde elementen (zoals foto's), en het invoegen van tekst.

Documentation caution.png Veranderingen aanbrengen in de voorgedefinieerde lay-outs kan alleen maar door gebruik te maken van Beeld > Normaal, wat de standaardinstelling is. Pogingen om dit te doen door aanpassing van een diamodel kan leiden tot onvoorspelbare resultaten en vereist extra aandacht, evenals een aantal probeersels.
 1. Verwijder alle elementen van de dia die niet gewenst zijn.
  • Klik op het element om het te accentueren. (De groene handvatten geven aan dat het is geaccentueerd.)
  • Druk op de toets Delete om het te verwijderen.
  Tip.png Soms zult u per ongeluk de verkeerde dia lay-out selecteren of besluiten om deze te veranderen. Dit is geen probleem en leidt niet tot verlies van de inhoud, die al op de dia staat.


 2. Toevoegen van foto's aan het clipart-frame, indien de door u gekozen lay-out er één bevat:
  • Dubbelklik op de afbeelding binnen het frame. Het dialoogvenster Afbeelding invoegen wordt geopend.
  1. Ga naar de locatie van de afbeelding, die u wilt invoegen. Als u een voorbeeld van de afbeelding wilt zien, selecteer dan Voorbeeld onderaan het dialoogvenster Afbeelding invoegen.
  2. Selecteer de afbeelding en klik op Openen.
  3. Pas het formaat van de afbeelding zo nodig aan. Volg de aanwijzingen in de Waarschuwing hieronder.
  • Het toevoegen van afbeeldingen uit grafische bestanden naar andere plaatsen dan een clipart-frame, gaat als volgt:
  1. Invoegen > Afbeelding > Uit bestand. Het dialoogvenster Afbeelding invoegen wordt geopend.
  2. Blader naar het grafische bestand. Als u een voorbeeld van de afbeelding wilt zien, selecteer dan Voorbeeld onderaan het dialoogvenster Afbeelding invoegen. Selecteer een afbeelding en klik op Openen.
  3. Verplaats de afbeelding naar zijn locatie.
  4. Pas het formaat van de afbeelding aan, indien nodig.
  Documentation caution.png Wanneer u de grootte van een afbeelding aan wilt passen: klik er met rechts op. Kies de tab Positie en grootte uit het contextmenu en let erop dat Verhoudingen behouden is aangevinkt. Pas dan de hoogte en breedte aan naar de grootte die u wilt. (Met het wijzigen van één dimensie zullen beide wijzigen.) Wanneer u hier niet op let vervormt u de afbeelding. Het veranderen van grootte van een afbeelding vermindert de kwaliteit ervan; het is beter om buiten Impress de afbeeldingen buiten Impress op de gewenste grootte te brengen.
 3. Toevoegen van tekst aan een dia: Als de dia tekst bevat, klikt u op Klik om overzicht toe te voegen in het tekstframe en typ vervolgens uw tekst. De overzicht stijlen 1 tot 10 worden automatisch toegepast op de tekst als u deze invoegt. U kunt het overzichtsniveau van elke alinea wijzigen, alsmede de positie in de tekst met behulp van de pijltjestoetsen op de werkbalk Tekstopmaak. Stap 4: Herhaal de stappen 1-3 om extra dia's te maken.

  Aanpassen van het uiterlijk van dia's

  Als u de achtergrond en andere kenmerken van alle dia's in de presentatie wil wijzigen, moet u het diamodel wijzigen of een ander diamodel kiezen.

  Een Diamodel is een dia met een bepaalde set van eigenschappen die wordt gebruikt als het startpunt voor het maken van andere dia's. Deze kenmerken omvatten de achtergrond, objecten op de achtergrond, de opmaak van gebruikte tekst en een grafische achtergrond.

  Documentation note.png OOo maakt gebruik van drie uitwisselbare termen voor dit ene concept. Diamodel en Hoofdpagina's verwijzen allemaal naar een dia die wordt gebruikt voor het maken van andere dia's. Dit boek zal echter uitsluitend de term diamodel gebruiken, behalve bij het beschrijven van de gebruikersinterface.

  Impress heeft 28 voorgedefinieerde Hoofdpagina's (diamodellen), die zijn te vinden in de sectie Hoofdpagina's in het Taakvenster. U kunt ook zelf aanvullende diamodellen maken en opslaan.

  Aanpassen van de diavoorstelling

  Bekijk nu de gehele presentatie en beantwoord enkele vragen. Doorloop de presentatie ten minste éénmaal alvorens deze te beantwoorden. Misschien wilt u enkele eigen vragen toevoegen.

  1. Staan de dia's in de juiste volgorde? Zo niet, dan zullen sommigen van hen moeten worden verplaatst.
  2. Zou een extra dia een bijzonder punt duidelijker maken? Zo ja, dan moet een andere dia worden gemaakt.
  3. Zouden enkele aangepaste animaties sommige dia's helpen? (Gevorderde techniek)
  4. Zouden een aantal dia's een andere diawissel moeten hebben dan anderen? De diawissel van deze dia's zou moeten worden veranderd.
  5. Lijkt een deel van de dia's overbodig? Verwijder de betreffende dia of dia's, na controle of zij inderdaad overbodig zijn.
  Tip.png Indien één of meer dia's overbodig lijken, verberg de dia of dia's en bekijk de diavoorstelling dan een paar keer om zeker te zijn. Om een dia te verbergen, rechtsklik op de dia in het Deelvenster Dia's en kies Dia verbergen in het contextmenu. Verwijder een dia niet totdat u dit hebt gedaan, anders moet u mogelijk de dia opnieuw maken.


  Zodra u deze en uw eigen vragen hebt beantwoord, maakt u de nodige veranderingen. Dit is het eenvoudigste in de weergave Diasorteerder. Als u één of meer nieuwe dia's nodig heeft, maak dan gebruik van de stappen in “Invoegen van aanvullende dia's”.


  Content on this page is licensed under the Creative Common Attribution 3.0 license (CC-BY).
Personal tools
In other languages