Tabellen maken

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


Om gegevens in tabelvorm weer te geven, kunt u elementaire tabellen op een aantal manieren rechtstreeks in uw dia's invoegen:

  • Gebruik de menu-optie Invoegen > Tabel.
  • Met de knop Tabel in de werkbalk StandaardTable-button.png.
  • Met de knop Tabel in de werkbalk Tabel.
  • Door het selecteren van een Opmaakprofiel uit de sectie Tabelontwerp van het Taakvenster.

Elke methode opent het dialoogvenster Tabel invoegen, zoals hieronder weergegeven. Anderzijds, het klikken op het zwarte pijltje naast de knop Tabel in de werkbalk Standaard geeft een afbeelding weer waarin u door te slepen het aantal rijen en kolommen voor uw tabel kunt selecteren.

Een tabel maken met het dialoogvenster Tabel invoegen.
Documentation note.png Selecteren van één van de stijlen in de sectie Tabelontwerp van het Taakvenster, maakt een tabel op basis van die stijl. Als u een tabel met een andere methode maakt, kunt u later nog steeds een stijl van uw keuze toepassen.

Met de tabel geselecteerd, zou de werkbalk Tabel moeten worden weergegeven. Als dit niet gebeurt, kunt u dit doen door het selecteren van Beeld > Werkbalken > Tabel. De werkbalk Tabel heeft veel dezelfde knoppen als de werkbalk Tabel in Writer, met uitzondering van de functies zoals Sorteren en Som voor het uitvoeren van berekeningen. Voor deze functies, dient u gebruik te maken van een werkblad ingevoegd uit Calc (besproken in Afbeeldingen, werkbladen en andere objecten toevoegen).

Nadat de tabel is gemaakt, kunt u deze op vrijwel dezelfde manier wijzigen als u een tabel zou wijzigen in Writer: het toevoegen en verwijderen van rijen en kolommen, de aanpassing van breedte en spatiëring, toevoegen van randen, achtergrondkleuren, enzovoort. Gedetailleerde informatie over het werken met tabellen en het dialoogvenster Eigenschappen tabel is te vinden in hoofdstuk 9 (Werken met tabellen) van de Writer-gids.

Bij het bewerken van de stijl van een tabel van de sectie Tabelontwerp in het Taakvenster kunt u snel het uiterlijk wijzigen van een bestaande tabel of een nieuw gemaakte tabel, die gebaseerd is op de Stijlopties die u geselecteerd heeft. U kunt ervoor kiezen om de nadruk te leggen op de eerste rij (Rijkop) en de rij met totalen, maar ook op de eerste en laatste kolommen van de tabel, maar u kunt ook verbonden rijen of kolommen weergeven.

Nadat u de tabel ontworpen heeft, is het invoeren van gegevens in de cellen vergelijkbaar met het werken met objecten in tekstvakken. Klik in de cel, waarin u gegevens wilt toevoegen, en begin te typen. Om snel in de cellen te bewegen, gebruikt u de volgende opties.

  • De pijltjestoetsen bewegen de cursor naar de volgende cel in de tabel als de cel leeg is, anders verplaatsen ze de cursor naar het volgende teken in de cel.
  • De Tab-toets beweegt de cursor naar de volgende cel, de inhoud van de cel daarbij negerend; Shift+Tab beweegt de cursor terug naar de voorgaande cel.
Content on this page is licensed under the Creative Common Attribution 3.0 license (CC-BY).
Personal tools
In other languages