Een sjabloon van een document maken

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Een sjabloon van een document maken:

  1. Open een nieuw of bestaand document van het type waarvan u een sjabloon wilt maken (tekstdocument, werkblad, tekening, presentatie).
  2. Voeg de inhoud en opmaakprofielen toe die u wilt.
  3. Kies Bestand → Sjablonen → Opslaan uit het hoofdmenu. Het dialoogvenster Sjablonen opent.
  4. Typ een naam voor het nieuwe sjabloon in het veld Nieuw sjabloon.
  5. Klik, in de lijst Categorieën, op de categorie waaraan u het sjabloon wilt toewijzen. (De categorie is eenvoudigweg de map met sjablonen waarin u het sjabloon wilt opslaan. Klik op de categorie Mijn sjablonen om bijvoorbeeld het sjabloon in de map "Mijn sjablonen" op te slaan.) Bekijk Sjablonen beheren om meer te leren over mappen voor sjablonen.
  6. Klik op  OK . Apache OpenOffice slaat het nieuwe sjabloon op en het dialoogvenster Sjablonen sluit zich.
Een nieuw sjabloon opslaan.

Elke instelling die kan worden toegevoegd of aangepast in een document kan worden opgeslagen in een sjabloon. Hieronder staan, als voorbeeld, enkele van de instellingen (hoewel geen volledige lijst) die kunnen worden opgenomen in een Writerdocument en dan als een sjabloon op te slaan om later te gebruiken:

  • Printerinstellingen: welke printer, enkel- / dubbelzijdig, papiergrootte, enzovoort
  • Opmaakprofielen die moeten worden gebruikt, inclusief teken-, pagina-, frame-, lijst- en alineaopmaakprofielen
  • Opmaak en instellingen met betrekking tot indexen, tabellen, bibliografieën, inhoudsopgave


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools
In other languages