Onderdrukken van blanco velden in standaardbrieven

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


Dit is het probleem dat we willen oplossen. Soms hebben uw adressen meer dan twee regels voor het adresgedeelte, soms hebben ze die niet.

Bob Jansen Marion Zilverman
Appartement 24 Dorpsweg 888
Hoofdstraat 101 9876 BG Bovelte
1008 AA Amsterdam

Maar u moet het veld <Adres2> voor iedereen opnemen, omdat het een standaardbrief is. De instelling moet hetzelfde zijn.

<Voornaam> <Achternaam>
<Adres1>
<Adres2>
<Postcode> <Plaats>

Maar met deze benadering ziet uw adressering er als volgt uit.

Bob Jansen Marion Zilverman
Hoofdstraat 101 Dorpsweg 888
Appartement 24
1008 AA Amsterdam 9876 BG Bovelte


Hoe onderdrukt u die tweede Adres2-regel en het daarachter volgende teken voor een nieuwe regel als er geen inhoud is voor een bepaald record, voor dat veld Adres2?

Hier is de gids, met behulp van een voorbeeld van etiketten.

 1. Maak de etiketten voor de standaardbrief of de gewone manier. Bestand → Nieuw → Etiketten, selecteer uw database en tabellen, voeg de velden in, etc. (Zie Standaardbrieven maken vanuit txt-/csv-bestanden of werkbladen)
 2. Selecteer het keuzevak Inhoud synchroniseren.
 3. Klik op  Nieuw document . De etiketten zullen verschijnen.
 4. Schakel weergave voor de niet-afdrukbare tekens aan, als dat nog niet gebeurd is, door te kiezen voor Beeld → Niet-afdrukbare tekens.
 5. Selecteer het eerste zachte regeleinde, geselecteerd weergegeven.
  Etiket met zachte regeleinden
 6. Druk op  Return  of  ↵ Enter  om het te vervangen door een hard regeleinde.
 7. Herhaal dat om er allemaal harde regeleinden van te maken.
 8. Klik op  Etiketten synchroniseren  om de andere etiketten bij te werken zodat die er hetzelfde uitzien.
 9. Selecteer het veld Adres2.
 10. Kies Invoegen → Sectie.
 11. Noem de nieuwe sectie Onderdruk. Selecteer het keuzevak Verbergen en typ de volgende voorwaarde.
 12.  databasenaam.tabelnaam.veldnaam EQ ""  
  

  De namen zijn gevoelig voor hoofdletters en de laatste tekens zijn twee dubbele aanhalingstekens bij elkaar.

  Bijvoorbeeld:

  databasenaam = DatabaseMetTweeAdresregels

  tabelnaam = Tabel1

  veldnaam = Adres2

  Documentation note.png Indien u het adresboek van Thunderbird gebruikt als een gegevensbron, moet u vierkante haakjes gebruiken als de veldnaam een spatie bevat (d. i.:[Adres 2]=="") om de tweede regel van het adres te verbergen als het veld Adres 2 blanco is. In het algemeen geldt: vermijd veld-, tabel- of databasenamen die spaties bevatten.
 13. Klik op  Invoegen .
 14. Klik op  Etiketten synchroniseren .
 15. Bekijk nu een voorbeeld van de gegevens of druk de gegevens af.

Indien u de sectie moet veranderen, selecteer het in het eerste adres en kies Opmaak → Sectie. Selecteer die welke is genaamd Onderdruk voor het hoofdetiket en maak de wijzigingen, klik dan op  OK . Klik opnieuw op  Etiketten synchroniseren .

Tip.png Hier is een andere manier om blanco velden Adres2 te onderdrukken: Klik, na het wijzigen van de zachte regeleinden door harde regeleinden, aan het einde van de alinea Adres2. Kies dan Invoegen → Velden → Ander, selecteer de tab Functies en klik op Verborgen alinea in de kolom Type. Voer in het vak Voorwaarde de voorwaarde in die een blanco adresveld definieert.

De voorwaarde heeft de algemene vorm:

 [databasenaam.tabelnaam.veldnaam] EQ ""

Indien de gegevenstabel wordt weergegeven ( F4 ), hoeft u het databaseveld niet in te typen. U kunt het eenvoudigweg invoeren door het veld (kolom) te selecteren in de tabelweergave en het te slepen in het vak voor de voorwaarde.

Klik, nu op de knoppen  Invoegen  en  Sluiten , en  Etiketten synchroniseren  zoals eerder.


Deze How To is gebaseerd op Solveig Haugland's Blog

Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools
In other languages