Duplicaat-rijen verwijderen in Calc

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Duplicaat-rijen verwijderen in Calc

V: Hoe selecteer ik alle unieke waarden in een kolom in een AOo Calc-werkblad? Ik wil alle overbodige rijen uit een rapport met duizenden rijen verwijderen.

A: Er bestaat geen automatische functie om duplicaat-rijen te verwijderen. Volg onderstaande stappen om alle rijen te verwijderen die een duplicaatwaarde hebben in kolom A:

 1. Selecteer alle cellen van het huidige gegevensbereik.
  Op de meeste systemen kunt u klikken op een cel binnen het gegevensbereik en dan drukken op  Ctrl  +  * -toets op het numerieke toetsenbord.
 2. Sorteer de gegevens in kolom A.
  Kies Gegevens → Sorteren.
 3. Klik op een lege cel in de eerste rij. Laten we aannemen dat dat cel C1 is. Voer de volgende formule in:
  =ALS(A1=A2;1;0)
  Dit zal een 1 weergeven als de huidige rij dezelfde waarde in kolom A heeft als de volgende rij. Het zal 0 weergeven als de waarden van elkaar verschillen.
 4. Kopieer de formule naar beneden voor alle rijen van het gegevensbereik.
  Sleep aan de rechterbenedenhoek van cel C1 naar beneden tot en met de laatste rij.
 5. Nu moeten de formules worden vervangen door hun waarden om de inhoud te fixeren.
  Terwijl kolom C nog steeds is geaccentueerd, druk op  Ctrl  +  C  om alle geselecteerde cellen naar het klembord te kopiëren.
 6. Druk op  ⇧ Shift  +  Ctrl  +  V  om het dialoogvenster Plakken speciaal te openen.
  In het gebied Selectie, schakel alleen de opdracht Getallen in; schakel alle andere opdrachten in Selectie uit. Klik op OK.
 7. Selecteer het gehele gegevensbereik inclusief de nieuwe kolom C en sorteer het bereik op kolom C.
  Kies Gegevens → Sorteren.
 8. Selecteer alle rijen die de waarde 1 hebben in kolom C, druk dan op de  Del -toets.
 9. Optionele stappen: verwijder kolom C. Selecteer de resterende rijen en sorteer die opnieuw op kolom A.
Tip.png Deze methode kan ook worden gebruikt om duplicaat-tekstregels uit een Writer-document te verwijderen. Kopieer de tekst naar een Calc-werkblad. Verwijder de duplicaten, kopieer en plak speciaal als "niet-opgemaakte tekst" naar Writer.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools