En- en Em-strepen invoegen

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Streepjes zijn langer dan afbreekstreepjes. De twee hoofdtypen van streepjes zijn de en-streep (ruwweg ter breedte van de letter n) en de em-streep (ruwweg de breedte van de letter m). Wikipedia heeft veel informatie over wanneer en- of em-strepen te gebruiken.

AutoCorrectie gebruiken

Apache OpenOffice beschikt over een handige manier om en- en emstrepen in te voeren tijdens het typen. Deze methode gebruikt de optie Streepjes vervangen onder Extra → Opties voor AutoCorrectie → Opties om één of twee afbreekstreepjes te vervangen, onder bepaalde voorwaarden, door de overeenkomende strepen.

In de volgende tabel, vertegenwoordigen de A en B tekst die bestaat uit de A tot en met z of de cijfers 0 tot en met 9.

Tekst die u typt: Resultaat
A - B (A, spatie, minus, spatie, B) A – B (A, spatie, en-streep, spatie, B)
A -- B (A, spatie, minus, minus, spatie, B) A – B (A, spatie, en-streep, spatie, B)
A--B (A, minus, minus, B) A—B (A, em-streep, B)
A-B (A, minus, B) A-B (niet gewijzigd)
A -B (A, spatie, minus, B) A -B (niet gewijzigd)
A --B (A, spatie, minus, minus, B) A –B (A, spatie, en-streep, B)

Gebruiken van het dialoogvenster Speciale tekens

Een andere manier om en- of emstrepen in te voeren is via het menu Invoegen → Speciale tekens. Selecteer respectievelijk de tekens U+2013 of U+2014.

Gebruiken van sneltoetsen

Veel mensen gebruiken graag sneltoetsen, speciaal bij het bewerken van bestaand materiaal dat niet goed ingevoegde strepen bevat.

De sneltoetsen zijn afhankelijk van uw besturingssysteem.

Documentation windows.png Windows

Houdt één van de  Alt -toetsen ingedrukt en typ op het numerieke toetsenbord: 0150 voor een en-streep of 0151 voor een em-streep. De streep verschijnt als u de  Alt -toets loslaat.

Tip.png Gebruik, op een toetsenbord zonder numeriek toetsenbord, een  Fn  +  Functie -toetscombinatie om de getallen te typen. (De  Fn -toets zit gewoonlijk aan de rechterkant van de  Ctrl -toets aan de linkerzijde van het toetsenbord.)

Voor, bijvoorbeeld, een toetsenbord met een lay-out US, zou de combinatie voor een en-streep  Alt  +  Fn  +  mjim  zijn en voor een em-streep zou het  Alt  +  Fn  +  mjij  zijn.


Tip.png U zou misschien een klein, gratis, open bron-programma voor Windows, genaamd AllChars, willen installeren dat hier te verkrijgen is.
Documentation linux.png Linux

Houdt de  Compose -toets ingedrukt en typ twee afbreekstreepjes en een punt voor een en-streep, of drie afbreekstreepjes voor een em-streep. De streep verschijnt als u de Compose-toets loslaat.

Tip.png De toets die fungeert als een  Compose -toets varieert met de Linux-distributie. Het is gewoonlijk één van de  Alt - of  Win -toetsen, maar het zou ook een andere toets kunnen zijn en zou door de gebruiker te definiëren moeten zijn.
Documentation Mac Logo 40.png macOS

Houdt de  ⌥ Opt  ( Alt )-toets ingedrukt en typ een afbreekstreepje voor een en-streep. Voor een em-streep, is de combinatie  ⇧ Shift  +  ⌥ Opt  +  afbreekstreepje .

Macro's opnemen en ze toewijzen aan sneltoetsen

U kunt ook macro's opnemen voor het invoegen van strepen en die macro's aan toetsencombinaties toewijzen.

Stap 1: Macro's opnemen voor het invoegen van en- en em-strepen.

 1. Gebruik Extra → Macro's → Macro opnemen om het opnemen van een macro te beginnen. Een klein venstertje wordt weergegeven zodat u weet dat Apache OpenOffice aan het opnemen is. StopRecording3 nl.png
 2. Gebruik Invoegen → Speciale tekens om het dialoogvenster Speciale tekens te openen. Scroll naar beneden totdat u het teken voor de en-streep (U+2013) vindt. Selecteer dat en klik op  OK .
  Zoek en kies de en-streep.
 3. Klik op de knop  Opname stoppen  om het opnemen te stoppen, sla de macro op, en geef het dialoogvenster OpenOffice Basic-macro's weer. Typ een beschrijvende naam voor de nieuwe macro in het vak Macronaam aan de linkerbovenzijde. Voor dit voorbeeld hebben we Enstreep en Emstreep gebruikt voor de namen van de macro's.
  De nieuwe macro een naam geven en hem opslaan.
 4. Zorg er voor om de bibliotheekcontainer genaamd Mijn macro's te openen. Zoek de bibliotheek genaamd Standard onder Mijn macro's. Selecteer Module1 en klik op  Opslaan .
 5. Herhaal de stappen 1–4 om een andere macro te maken, om een em-streep in te voegen (U+2014 in de tabel speciale tekens).

Stap 2: De macro's aan toetsencombinaties toewijzen

 1. Gebruik Extra → Aanpassen → tab Toetsenbord.
 2. In de lijst Sneltoetsen, selecteer een niet gebruikte combinatie (bijvoorbeeld,  Ctrl  +  ⇧ Shift  +  N  voor een en-streep). In de lijst Categorie, scroll naar beneden naar OpenOffice macro's, klik op het teken +, en klik dan op de + naast de bibliotheek Standard en kies Module1. In de lijst Functie, kies Enstreep en klik op de knop  Wijzigen  rechtsboven. De geselecteerde toetscombinatie verschijnt nu in de lijst Toetsen aan de rechter onderkant, en Enstreep verschijnt naast  Ctrl  +  ⇧ Shift  +  N  in de lijst Sneltoetsen.
 3. Herhaal dit voor de em-streep , en klik dan op  OK .
  Sneltoetsen definiëren voor het uitvoeren van macro's.
Tip.png Voor het invoegen van en- en em-strepen, en andere speciale tekens vindt u misschien de extensies zoals Compose Special Characters handig. Zie Functionaliteit toevoegen met extensies in de Writer-gids.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools
In other languages