Gebruikersprofiel van Apache OpenOffice bewerken

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Apache OpenOffice slaat alle gegevens op, gerelateerd aan gebruikers, in een aangewezen map. Deze wordt vaak de profielmap genoemd. U kunt de locatie er van controleren op uw harde schijf via het menu Extra → Opties → OpenOffice → Paden. De meeste mappen die in dat dialoogvenster worden genoemd bevinden zich in het AOo gebruikersprofiel.

De mappen zijn standaard verborgen, zorg er dus voor dat uw bestandsverkenner is geconfigureerd om de verborgen bestanden en mappen weer te geven.

Documentation windows.png Vóór Vista:
\Documents and Settings\<gebruikersnaam>\Application Data\OpenOffice.org\3\user\

Vanaf Vista:
\Users\<gebruikersnaam>\AppData\Roaming\OpenOffice.org\3\user

Documentation linux.png Voor GNU/Linux-gebruikers:
/home/<gebruikersnaam>/.openoffice.org/3/user
Documentation Mac Logo 40.png Voor Mac-gebruikers:
/Users/<gebruikersnaam>/Library/Application Support/OpenOffice.org/3/user

Merk op dat het profiel in versie 3 enigszins is gewijzigd ten opzichte van de versie 2.x, er is een mapniveau toegevoegd, het eerdere profiel was ...\OpenOffice.org2\user\ .

Inhoud van het profiel

Het gebruikersprofiel heeft verschillende submappen die zijn gerelateerd aan toegewezen items:

 • autocorr: tabel met vervangingen van Extra → AutoCorrectie
 • autotext: uw items voor AutoTekst
 • backup: veiligheidskopieën indien u die mogelijkheid in Extra → Opties → Laden/Opslaan → Algemeen hebt geactiveerd. Maak altijd een veiligheidskopie. Elke keer als u een bestand handmatig opslaat, wordt hier de vorige versie opgeslagen (overschrijft de eerdere). Dus hebt u altijd nog versie n-1, waarbij n de huidige opgeslagen versie is.
 • basic: bevat alle macro's die u hebt geïnstalleerd
 • config: enkele configuratiebestanden
 • database: geregistreerde databases
 • gallery: aangepaste Galerij (Extra → Galerij)
 • registry: bevat de meeste configuratiebestanden die beschadigd zouden kunnen raken, speciaal in de submap /data/org/openoffice/Office
 • Scripts:
 • store:
 • temp:
 • template: uw aangepaste eigen sjablonen (Bestand → Sjablonen → Beheren → Mijn sjablonen)
 • uno_packages: bevat de alleen voor die gebruiker geïnstalleerde extensies (inclusief de woordenboeken voor de spellingscontrole)
 • wordbook: bevat de door de gebruiker gedefinieerde woordenboeken

Merk op dat, parallel aan dit gebruikersprofiel, AOo ook rekening houdt met de ingestelde configuratie voor alle gebruikers, wat de submappen zijn die zich bevinden in de hoofd installatiemap:

Documentation linux.png /opt/openoffice.org3/share onder GNU/Linux
Documentation windows.png \Program Files (x86)\OpenOffice 4\share onder Windows

Instellingen van gebruikers verplaatsen

Dat is eigenlijk heel eenvoudig, kopieer eenvoudigweg het gehele profiel (\user\ ...) naar de nieuwe machine. U kunt dat zelfs doen tussen een installatie op Windows en een van GNU/Linux.

Documentation caution.png Merk op dat versie 3 gedurende de installatie vraagt of uw persoonlijke gegevens moeten worden overgezet, dat is dus het importeren van de gebruikersconfiguratie van uw eerdere 2.x versie. Kruis dat vakje niet aan! Dat kan leiden tot problemen later, het is dus beter om vanaf nul te beginnen en dat stap voor stap te doen.

Het gebruikersprofiel herstellen

Corruptie van uw profiel kan soms voorkomen (een crash van het besturingssysteem tijdens het gebruiken van Apache OpenOffice bijvoorbeeld). Indien u enig vreemd gedrag van Apache OpenOffice opvalt of indien het eenvoudigweg crasht of niet start, is het eerste om te proberen het herstellen van het gebruikersprofiel.

 1. Hernoem het: wijzig de map \user (zie hierboven voor de locatie er van) naar \user.oud bijvoorbeeld. Op deze manier hebt u nog steeds een veiligheidskopie van uw configuratie.
 2. Herstart Apache OpenOffice, het zal een nieuw profiel maken. U zult nog wel opnieuw door het welkomstproces moeten gaan. Merk op dat als u hiervoor nog een versie 2.x had geïnstalleerd, versie 3 vraagt of uw persoonlijke gegevens moeten worden overgezet, dat is dus het importeren van de gebruikersconfiguratie van uw eerdere 2.x versie. Kruis dat vakje niet aan! Het kan het nieuwe profiel vernietigen doordat configuratiebestanden inmiddels zijn verouderd.
 3. Bekijk of het probleem is opgelost of niet.
  • Indien het niet is opgelost zou het gebruikersprofiel niet betrokken hoeven zijn bij het probleem en kunt u het nieuwe profiel weer vervangen door het oude (verwijder de nieuwe en hernoem de oude weer terug naar \user).
  • Indien het is opgelost waren één of meerdere van de nieuwe configuratiebestanden beschadigd geweest. Maar dat betekent niet dat het gehele profiel is overleden. Indien u Apache OpenOffice behoorlijk had aangepast aan uw eigen wensen, kunt u nog steeds proberen om enkele delen van uw oude configuratie terug te halen: als u een veiligheidskopie hebt behouden, kopieer de submappen (één per keer) terug, en herstart Apache OpenOffice om te zien of het probleem weer terug is of niet. U kunt dan ook zien waar het probleem vandaan komt.

Inhoud van dit artikel werd gevonden op het OpenOffice User Forum

Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools
In other languages