Configuratiebestand voor sneltoetsen bewerken

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Edit-find-replace.png This article should be checked for accuracy and conformity to style.

Documentation windows.png Aan Windows gerelateerde inhoud


OpenOffice.org versie 2.0 tot en met 3.0.1

Tot aan OOo3.0 was het niet mogelijk om een sneltoets te definiëren die de toets ALT bevat, met behulp van het venster Aanpassen, Issue 4756 . Om een dergelijke sneltoets te krijgen dient u het configuratiebestand te bewerken. Dit is een beschrijving van hoe u dat kunt doen. De meeste secties hieronder zijn alleen getest met WinXP. Sommige informatie, specifiek voor de Linux-versie, staat aan het einde van de pagina.

U hebt een tekstbewerker nodig die Unix lijneinden behoudt en de codering "UTF-8" aan kan, en die geen byte order mark (BOM) instelt. Ik heb "PSPAD" of "jEdit" op WinXP gebruikt. Notepad++ is ook geschikt. Op WinXP zijn zowel WordPad als NotePad niet geschikt. OOo zelf kan exporteren in UTF-8 en Unix lijneinden behouden, maar stelt een byte order mark in, dus kunt u OOo niet gebruiken.

Op WinXP staan de instellingen voor het toetsenbord in de afzonderlijke modules in de bestanden

<..>\user\config\soffice.cfg\modules\<modulenaam>\accelerator\<taalcode>\current.xml

en de algemene instellingen voor het toetsenbord staan in het bestand

<..>\user\config\soffice.cfg\global\accelerator\<taalcode>\current.xml

Oudere versies van OOo zouden deze bestanden niet standaard behoeven te hebben. Ga naar Extra → Aanpassen → Toetsenbord en wijzig iets als zij ontbreken. De bestanden zullen dan worden gemaakt.

  1. Sluit OOo en sluit ook de snelstarter.
  2. Maak een kopie van het bestand, waaraan u wilt werken.
  3. Open het bestand in de tekstverwerker.
  4. Bewerk het bestand en sla het op.
  5. Start OOo.

Als er iets niet goed is zal OOo crashen als u op een toets drukt. Probeer niet om het document op te slaan en verstuur ook geen crashrapport. Herplaats het originele bestand met de kopie die u hebt gemaakt in stap 2.

Zie "StarOffice 7 Administration Guide" hoofdstuk 4 [1], "StarOffice 8 Administration Guide" hoofdstuk 3 en appendix A [2], en "OpenOffice.org XML File Format 1.0 Technical Reference Manual", hoofdstuk 9.2 [3] om meer te leren over dit bestand.

Laten we eens wat dieper in het bestand duiken. U zult waarschijnlijk iets zien als

<xml version="1.0" encoding="UTF-8">
<accel:acceleratorlist xmlns:accel="http://openoffice.org/2001/accel" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
	<accel:item accel:code="KEY_Q" accel:mod1="true" xlink:href=".uno:Quit"/>
	<accel:item accel:code="KEY_N" accel:shift="true" accel:mod1="true" xlink:href=".uno:NewDoc"/>

Het zal u opvallen dat alle regels dezelfde structuur hebben.

accel:item

Elk van die regels definieert één enkele sneltoets.

accel:code="KEY_Q"

U kunt alleen toetsen gebruiken die een naam hebben. Ik weet niet waar een actuele lijst te vinden is van alle mogelijke toetsen en welke daarvan zullen werken, afhankelijk van toetsenbord, besturingssysteem en taal. Indien u dergelijke informatie hebt, voeg die dan toe.

Vervolgens worden de aangepaste toetsen vermeld. U hebt alleen die nodig die gebruikt worden, omdat de standaardwaarde van de aangepaste toetsen "false" is.

accel:mod1="true"

Dat is de CRTL-toets.

accel:mod2="true"

Dat is de ALT-toets.

accel:shift="true"

Dat is de SHIFT-toets.

In plaats van het gelijktijdig indrukken van de toetsen CRTL en ALT, kunt u ook de toets AltGr indrukken Dat is op een Duits toetsenbord. Het zou aardig zijn als iemand dit aanpaste voor een Engels toetsenbord.

De laatste positie beschrijft wat de sneltoets zou moeten doen, bijvoorbeeld

xlink:href=".uno:Quit"

zal OOo afsluiten.


Binnen de aanhalingstekens staat een Command URL. In oudere versies van OOo kon de command URL worden opgebouwd als

"slot:<nummer>"

maar die manier zou niet meer moeten worden gebruikt voor nieuwere versies, als er een ".uno"-vorm bestaat. Gebruik daarom altijd

".uno:<opdracht>"

U vindt deze opdrachten in het document [4] in de eerste kolom van het hierboven vermelde document "StarOffice 8 Administration Guide".

Sommige van de opdrachten hebben parameters nodig. Er schijnt geen lijst van die parameters te zijn, maar u kunt een hint krijgen als u een macro opneemt en kijkt welke parameters de dispatcher krijgt. De opgenomen macro die, bijvoorbeeld, een speciaal teken invoegt geeft u de Command URL ".uno:InsertSymbol" en de parameter "Symbols" met bijvoorbeeld de waarde "δ" (Griekse delta). Of bekijk de bestaande regels in het configuratiebestand. Misschien kunt u een parameter wijzigen?

Zulke parameters komen na de opdracht na een ?. Voor het invoegen van het teken "δ" is de complete Command URL ".uno:InsertSymbol?Symbols:string=δ".

Het eerste gedeelte na het teken ? is de naam van de parameter. Het wordt gevolgd door het teken :. Na deze dubbele punt wordt het type parameterwaarde opgegeven en dan daarna, na het teken = de waarde zelf.

Bijvoorbeeld: invoegen van niet opgemaakte tekst is de opdracht ".uno:ClipboardFormatItems?SelectedFormat:short=1".

Aangepaste toetsen en command URL mogen worden uitgewisseld.

De complete regel voor het invoegen van het speciale teken δ bij het indrukken van de toetsen AltGr (Duits) en D tegelijkertijd is dan

<accel:item accel:code="KEY_D" accel:mod1="true" accel:mod2="true" xlink:href=".uno:InsertSymbol?Symbols:string=δ" />

OpenOffice.org versie 3.1

Vanaf OOo versie 3.1 wordt een xcu-indeling gebruikt voor het configuratiebestand van het toetsenbord. Deze indeling is ook algemeen voor andere configuraties. Het overeenkomende schema wordt gedefinieerd in

...\OpenOffice.org 3\Basis\share\registry\schema\org\openoffice\Office\Accelerators.xcs

De standaard sneltoetsen voor het toetsenbord, die geldig zijn voor alle gebruikers, staan gedefinieerd in het bestand

...\OpenOffice.org 3\Basis\share\registry\data\org\openoffice\Office\Accelerators.xcu

Indien u een andere locale gebruikt dan en-US, bijvoorbeeld de, dan wordt aanvullend het bestand

...\OpenOffice.org 3\Basis\share\registry\res\de\org\openoffice\Office\Accelerators.xcu

gebruikt.

De persoonlijke instellingen staan in hetzelfde bestand in de gebruikersmap

..\user\registry\data\org\openoffice\Office\Accelerators.xcu

Deze bestanden zijn algemeen voor alle modules. Elke module heeft een afzonderlijke sectie, bijvoorbeeld
<node oor:name="com.sun.star.text.TextDocument">. Sneltoetsen die beschikbaar zijn in alle modules, worden gedefinieerd in de sectie <node oor:name="Global">.

Een dergelijk configuratiebestand is opgedeeld in twee secties,
<node oor:name="PrimaryKeys"> en <node oor:name="SecondaryKeys">.
Indien de gebruiker een sneltoets definieert voor een opdracht die al een sneltoets heeft, dan wordt de oude instelling verplaatst naar de sectie SecondaryKeys en in de sectie PrimaryKeys wordt de waarde removed opgenomen, bijvoorbeeld
<node oor:name="RIGHT_SHIFT_MOD1" oor:op="remove"/></node>. U zult de structuur van het bestand begrijpen als u het leest.

Elke sneltoets wordt vertegenwoordigd door een element node. Het bovenstaande voorbeeld van AltGr+d om &delta te krijgen; wordt nu gelezen als

<node oor:name="D_MOD1_MOD2" oor:op="replace">
  <prop oor:name="Command">
    <value xml:lang="en-US">.uno:InsertSymbol?Symbols:string=δ</value>
  </prop>
</node>

In detail:

oor:name="D_MOD1_MOD2"

Dit stelt de gewenste sneltoets in. Noteer eerst de toets voor de identificatie, dan de aangepaste toetsen, verbonden door een underscore.

oor:op="replace"

De waarde replace wordt ook gebruikt voor nieuwe sneltoetsen. Voor meer details over de indeling van het OpenOffice.org-register, zie http://util.openoffice.org/common/configuration/oor-document-format.html

xml:lang="en-US"

Dit is de taal van de gebruikersinterface waarvoor de sneltoets geldig is.

.uno:InsertSymbol?symbol:string=δ

Dit is de opdracht die moet worden uitgevoerd met de sneltoets. Het is niet langer een attribuut, maar de inhoud van het element value.

OpenOffice.org versie 3.1 op (Ubuntu) Linux

Op Ubuntu Linux lijkt het erop dat de functionaliteit van de toets Alt-Gr niet kan worden aangepast door OpenOffice. Daarom werkt D_MOD1_MOD2 (=ALT-Gr) niet. Echter, D_MOD2 voor de standaard ALT-toets (aan de linkerzijde van de lange spatiebalk) werkt wel zoals hierboven beschreven in de sectie over OOo 3.1.

Accelerators.xcu kan worden gevonden in de homemap van de gebruiker (cd ~), .openoffice.org/3/user/registry/data/org/openoffice/Office/

Rechten als beheerder zijn vereist om dit bestand te kunnen bewerken. Gebruik de opdracht 'sudo' om rechten als beheerder te verkrijgen (sudo gedit Accelerators.xcu) om het met GEdit, een op een GUI gebaseerde tekstverwerker, te bewerken.

Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools
In other languages