Functie ZGZ

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, searchZGZ

Geeft een equivalente rentekoers terug als een investering stijgt in waarde.

Syntaxis:

ZGZ(aantperioden; huidige_waarde; toekomstige_waarde)

aantperioden: het aantal perioden in de termijn.
huidige_waarde: de waarde aan het begin van de termijn.
toekomstige_waarde: de waarde aan het einde van de termijn.
ZGZ berekent de benodigde vaste rentekoers, zodat huidige_waarde, geïnvesteerd gedurende aantperioden (en elke periode samengevoegd), toekomstige_waarde waard is aan het einde van de termijn. ZGZ geeft een vaste rentekoers terug die van toepassing is op elke periode.
De onderliggende vergelijking is:
huidige_waarde * (1 + ZGZ)aantperioden = toekomstige_waarde.

Voorbeeld:

ZGZ(8; 1000; 1600)

geeft bij benadering 6,05% terug. U investeert €1.000 en ontvangt €1.600 na 8 jaar. Indien u die som in plaats daarvan had geïnvesteerd in een rekening met een vaste rente, met jaarlijks samengevoegde rente, zou de rekening 6,05% hebben moeten betalen om dezelfde waarde te verdienen.

Problemen:

  • aantperioden mag worden ingevoerd als een breukgetal, maar in dit geval zou het resultaat slechts heel beperkt inaccuraat zijn, omdat de periode van het breukgetal zal worden berekend alsof die gedeeltelijk was samengevoegd.

Zie ook

Personal tools