NL/Documentation/How Tos/Calc: functie WORTEL.PI

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


WORTEL.PI

Geeft de vierkantswortel van (PI maal een getal) terug.

Deze functie is alleen beschikbaar als de Analysis AddIn is geïnstalleerd.

Syntaxis:

WORTEL.PI(getal)

Geeft de positieve vierkantswortel van ( PI vermenigvuldigd met getal ).
Dit is het equivalent van WORTEL(PI()*getal).

Voorbeeld:

WORTEL.PI(2)

geeft de vierkantswortel van (2PI) terug, bij benadering 2,506628.

Zie ook

Personal tools