NL/Documentation/How Tos/Calc: functie WEKENINJAAR

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


WEKENINJAAR

Geeft het aantal weken in een jaar terug.

Deze functie is alleen beschikbaar als de Analysis AddIn is geïnstalleerd.

Syntaxis:

WEKENINJAAR(datum)

geeft het aantal weken terug van het jaar waarin datum ligt.
Een week wordt geacht te beginnen op maandag en wordt tevens geacht te liggen in het jaar waarin de meeste dagen van die week liggen.

Voorbeeld:

WEKENINJAAR("14-02-2010")

geeft 52 terug, het aantal weken in 2010.

WEKENINJAAR("14-02-2009")

geeft 53 terug, het aantal weken in 2009. In 2009 vallen zowel 1 januari als 31 december op een donderdag; de weken waarin 1 januari en 31 december liggen hebben beide hun meeste dagen in 2009, en daarom worden beide weken meegeteld.

Problemen:

  • WEKENINJAAR maakt geen deel uit van de aanstaande ODFF internationale standaard, en zou niet moeten worden beschouwd als overdraagbaar. Het is niet beschikbaar in Excel.

Zie ook

Personal tools