NL/Documentation/How Tos/Calc: functie VERSCHUIVING

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


VERSCHUIVING

Geeft een aangepaste verwijzing terug, na opgeven van een verwijzing, een verschuiving en een gewenste grootte.

Syntaxis:

VERSCHUIVING(verwijzing; rij_verschuiving; kolom_verschuiving; nieuwe_hoogte; nieuwe_breedte)

verwijzing is de opgegeven verwijzing, wat een bereik mag zijn.
rij_verschuiving en kolom_verschuiving zijn het aantal rijen / kolommen waarmee verwijzing naar beneden / rechts verplaatst moet worden. Negatieve getallen zijn toegestaan.
nieuwe_hoogte en nieuwe_breedte stellen de hoogte en breedte van de nieuwe verwijzing in, door de rechter benedenhoek aan te passen. Dit zijn optionele parameters.

Voorbeeld:

=VERSCHUIVING(A1; 1; 2)

in een cel, geeft de inhoud van cel C2 terug. De parameters nieuwe_hoogte en nieuwe_breedte zijn weggelaten.

=VERSCHUIVING(B3; -2; 0; 1; 1)

in een cel, geeft de inhoud van cel B1 terug. Een negatieve verschuiving is toegestaan.

=SOM(VERSCHUIVING(A1; 2; 2; 2; 3))

in een cel, geeft de som van de inhouden van de cellen C3:E4. 2 rijen en 2 kolommen worden opgeteld bij A1 om die te verschuiven naar C3, en dan breidt de nieuwe grootte het bereik uit tot E4.

=SOM(VERSCHUIVING(C1:G1; 0; 0; 1; 3))

in een cel, geeft de som van de inhouden van de cellen C1:E1.

Problemen:

  • De parameter nieuwe_hoogte mag niet leeg zijn. Issue 3879 heeft hier betrekking op.

Zie ook

Personal tools