NL/Documentation/How Tos/Calc: functie VARPA

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


VARPA

Geeft de populatie variantie terug (staat tekst en logische waarden toe).

Syntaxis:

VARPA(getal1; getal2; ... getal30)

getal1 tot en met getal30 zijn maximaal 30 getallen of bereiken die getallen bevatten. Logische waarden en tekst mogen ook worden opgenomen.
VARPA geeft de variantie terug waar getal1 tot en met getal30 de gehele populatie zijn. Als u alleen een steekproef van de populatie heeft gebruikt u in plaats hiervan VARA.
Logische waarden worden beschouwd als 1 (WAAR) en 0 (ONWAAR).
Tekstwaarden worden altijd als nul beschouwd.
Voor een populatie van N waarden is de formule voor de berekening:
Calc pop var formula.png.

Voorbeeld:

VARPA(3; 3; 7; 7)

geeft 4 terug.

VARPA(B1:B4)

waar de cellen B1, B2, B3 en B4 rood, ONWAAR, 4 en 4 bevatten geeft 4 terug, de populatie variantie van 0, 0, 4 en 4.

Problemen:

  • Calc evalueert tekstwaarden altijd als 0. De internationale standaard ODF staat optioneel toe dat numerieke tekst wordt geconverteerd naar de getalvorm. Portabiliteit tussen werkbladen die zich aan ODF conformeren, kan daarom een probleem zijn.

Zie ook

Personal tools