NL/Documentation/How Tos/Calc: functie VARP

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


VARP

Geeft de populatie variantie terug.

Syntaxis:

VARP(getal1; getal2; ... getal30)

getal1 tot en met getal30 zijn maximaal 30 getallen of bereiken die getallen bevatten.
VARP geeft de standaard afwijking terug waar getal1 tot en met getal30 de gehele populatie zijn. Gebruik VAR in plaats hiervan, als u alleen een steekproef van de populatie hebt. Voor een populatie van N waarden is de formule voor de berekening:
Calc pop var formula.png.

Voorbeeld:

VARP(3; 3; 7; 7)

geeft 4 terug.

Problemen:

  • Calc neemt aan dat logische waarden 1 (WAAR) en 0 (ONWAAR) zijn. Excel negeert logische waarden.

Zie ook

Personal tools