NL/Documentation/How Tos/Calc: functie VAR

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


VAR

Geeft de steekproef variantie terug.

Syntaxis:

VAR(getal1; getal2; ... getal30)

getal1 tot en met getal30 zijn maximaal 30 getallen of bereiken die getallen bevatten.
VAR geeft de variantie terug waar getal1 tot en met getal30 een steekproef zijn van de gehele populatie. Met N waarden in de steekproef, is de formule voor de berekening:
Calc sample var formula.png

Voorbeeld:

VAR(2; 6; 4)

geeft 4 terug.

Problemen:

  • Calc neemt aan dat logische waarden 1 (WAAR) en 0 (ONWAAR) zijn. Excel negeert logische waarden.

Zie ook

Personal tools