functie TREND

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


TREND

Maakt een rechte lijn door gegevens met behulp van lineaire regressie en geeft de punten op die lijn terug.

Syntaxis:

TREND(GegevensY; GegevensX; NieuweGegevensX; Lineairtype)

GegevensY en GegevensX zijn bereiken van één enkele rij of kolom die de punten in een verzameling van gegevens specificeren.
TREND maakt een rechte lijn door deze gegevenspunten, met behulp van de lineaire regressie-methode.
Als Lineairtype is 0 zal de gevonden rechte lijn door de oorsprong gaan; als Lineairtype niet gelijk is aan nul of weggelaten zal de best passende rechte lijn worden gevonden.
TREND geeft een matrix terug van de Y-waarden van de gevonden rechte lijn, corresponderend met de X-waarden van NieuweGegevensX (of, indien weggelaten, GegevensX). Het moet worden ingevoerd als een matrixformule (bijvoorbeeld door  Ctrl  +  ⇧ Shift  +  ↵ Enter  te gebruiken in plaats van alleen  ↵ Enter ).
GegevensY en GegevensX moeten dezelfde afmeting hebben. NieuweGegevensX mag een afwijkende afmeting hebben.

Voorbeeld:

Calc nl trend example.png

=TREND(B2:B5; A2:A5; A2:A7)

indien ingevoerd als een matrixformule in cel C2, waarbij de X-waarden in A2:A7 zijn: 1,2,3,4,5,6 en de Y-waarden in B2:B4 zijn 2, 4, 6,1, 8 geeft {2,01|4,02|6,03|8,04|10,05|12,06} terug. De gegevenspunten komen dicht bij de lijn y = 2x (en zouden daar zijn als B4 6 bevatte in plaats van 6,1). De best passende gevonden lijn is daarom bijna y=2x.
Dit voorbeeld toont hoe TREND kan worden gebruikt om toekomstige waarden te voorspellen.Zie ook

Personal tools