NL/Documentation/How Tos/Calc: functie TAN

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


TAN

Geeft de tangens van de opgegeven hoek (in radialen) terug.

Syntaxis:

TAN(hoek)

geeft de (trigonometrische) tangens van hoek terug, de hoek in radialen.
Gebruik de functie RADIALEN om de tangens van een hoek in graden terug te geven.

Voorbeeld:

TAN(PI()/4)

geeft 1 terug, de tangens van PI/4 radialen.

TAN(RADIALEN(45))

geeft 1 terug, de tangens van 45 graden.

Zie ook:

COS, SIN, COT

BOOGCOS, BOOGSIN, BOOGTAN, BOOGTAN2, BOOGCOT

RADIALEN, PI

Wiskundige functies

Functies - alfabetisch gesorteerd, Functies - gesorteerd per categorie

Personal tools