NL/Documentation/How Tos/Calc: functie SUBTOTAAL

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


SUBTOTAAL

Geeft SOM, GEMIDDELDE, STDEV, etc. terug, resultaten voor gefilterde gegevens.

Syntaxis:

SUBTOTAAL(functie; bereik)

bereik is het overkoepelende bereik van waaruit de cellen voor de berekening worden geselecteerd door filtering.
functie is een getal dat de functie specificeert die moet worden berekend, als volgt:
functie Functie
1 GEMIDDELDE
2 AANTAL
3 AANTALARG
4 MAX
5 MIN
6 PRODUCT
7 STDEV
8 STDEVP
9 SOM
10 VAR
11 VARP
Indien bereik andere functies van SUBTOTAAL bevat, dan worden die genegeerd om dubbele tellingen te vermijden.

Voorbeeld:

voorbeeld

U heeft een tabel in het celbereik A1:B5 waarin steden in kolom A staan en de daarbij behorende getallen in kolom B. U hebt een AutoFilter gebruikt zodat u alleen drie rijen ziet die de stad Hamburg bevatten. U wilt de som van de weergegeven getallen zien; dat betekent: alleen het subtotaal voor de gefilterde rijen.

SUBTOTAAL(9; B1:B5)

geeft het gewenste resultaat weer.Zie ook

Celbereiken filteren

Personal tools
In other languages