NL/Documentation/How Tos/Calc: functie STDEVPA

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


STDEVPA

Geeft de populatie standaard afwijking terug (staat tekst en logische waarden toe).

Syntaxis:

STDEVPA(getal1; getal2; ... getal30)

getal1 tot en met getal30 zijn maximaal 30 getallen of bereiken die getallen bevatten. Logische waarden en tekst mogen ook worden opgenomen.
STDEVPA geeft de standaard afwijking terug waar getal1 tot en met getal30 de gehele populatie zijn. Als u alleen een steekproef van de populatie heeft gebruikt u in plaats hiervan STDEVA.
Logische waarden worden beschouwd als 1 (WAAR) en 0 (ONWAAR).
Tekstwaarden worden altijd als nul beschouwd.
Voor een populatie van N waarden is de formule voor de berekening:
Calc pop stddev formula.png.

Voorbeeld:

STDEVPA(3; 3; 7; 7)

geeft 2 terug.

STDEVPA(B1:B4)

waar de cellen B1, B2, B3, B4 rood, ONWAAR, 4 en 4 bevatten geeft 2 terug, de populatie standaard afwijking van 0, 0, 4 en 4.

Probleem:

  • Calc evalueert tekstwaarden altijd als 0. De internationale standaard ODFF staat optioneel toe dat numerieke tekst wordt geconverteerd naar de getalvorm. Portabiliteit tussen werkbladen die zich aan ODFF conformeren, kan daarom een probleem zijn.

Zie ook

Personal tools