NL/Documentation/How Tos/Calc: functie STDEVP

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


STDEVP

Geeft de populatie standaard afwijking terug.

Syntaxis:

STDEVP(getal1; getal2; ... getal30)

getal1 tot en met getal30 zijn maximaal 30 getallen of bereiken die getallen bevatten.
STDEVP geeft de standaard afwijking terug waar getal1 tot en met getal30 de gehele populatie zijn. Als u alleen een steekproef van de populatie heeft gebruikt u in plaats hier van STDEV. Voor een populatie van N waarden is de formule voor de berekening:
Calc pop stddev formula.png.

Voorbeeld:

STDEVP(3; 3; 7; 7)

geeft 2 terug.

Problemen:

  • Calc neemt aan dat logische waarden 1 (WAAR) en 0 (ONWAAR) zijn. Excel negeert logische waarden.

Zie ook

Personal tools