NL/Documentation/How Tos/Calc: functie STANDAARDISERING

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


STANDAARDISERING

Converteert een waarde in een normale verdeling naar zijn equivalent in een standaard normale verdeling.

Syntaxis:

STANDAARDISERING(n; μ; σ)

n is een getal in een normale verdeling met bekend gemiddelde μ en bekende standaard afwijking σ.
STANDAARDISERING converteert n naar een overeenkomende waarde in een standaard normale verdeling, die als gemiddelde 0 heeft en standaard afwijking 1.
STANDAARDISERING berekent en geeft terug: (n - μ)/ σ.

Voorbeeld:

STANDAARDISERING(14; 10; 4)

geeft 1 terug. De originele waarde 14 ligt 1 standaard afwijking boven het originele gemiddelde 10; de nieuwe waarde ligt 1 standaard afwijking boven het nieuwe gemiddelde 0.

Zie ook

Personal tools