NL/Documentation/How Tos/Calc: functie STAND.NORM.VERD

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


STAND.NORM.VERD

Berekent waarden voor de cumulatieve verdelingsfunctie van een normale verdeling.

Syntaxis:

STAND.NORM.VERD(x)

De standaard normale verdeling is een normale verdeling met gemiddelde μ = 0 en standaard afwijking σ = 1.
STAND.NORM.VERD berekent de cumulatieve verdelingsfunctie van de standaard normale verdeling.
Het is equivalent aan NORM.VERD(x; 0; 1; 1).

Voorbeeld:

STAND.NORM.VERD(0)

geeft 0,5 terug. De curve van de standaard normale verdeling is gecentreerd op 0, daarom bevindt de helft van de curve zich onder 0.

STAND.NORM.VERD(0; 0; 1; 1)

geeft ook 0,5 terug.

Problemen:

  • De internationale standaard ODFF beschouwt dit als een verouderde functie en prefereert NORM.VERD.
  • De accuratesse is onvoldoende voor x < −2. De fout zal hopelijk zijn opgelost in OOo3.2. U zou de vergelijking
STAND.NORM.VERD(x) = 0,5 * FOUT.COMPLEMENT(-x/WORTEL(2)) moeten gebruiken voor x < −2.
De functie FOUT.COMPLEMENT behoort tot de categorie Add-in.

Zie ook

Personal tools