NL/Documentation/How Tos/Calc: functie SCHEEFHEID

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


SCHEEFHEID

Geeft een berekening terug van hoe scheef een verdeling is.

Syntaxis:

SCHEEFHEID(getal1; getal2; ... getal30)

getal1 tot en met getal30 zijn maximaal 30 getallen of bereiken/matrices die getallen bevatten.
SCHEEFHEID geeft een berekening terug van hoe scheef een verdeling is, relatief ten opzichte van een normale verdeling - dat is, hoe asymmetrisch hij is. Positieve waarden geven een verdeling aan met een staart die neigt naar de positieve kant en negatieve waarden een verdeling met een staart die neigt naar de negatieve kant. SCHEEFHEID berekent:
Calc skew equation.png
voor de n >= 3 getallen die een standaard afwijking s > 0 hebben.

Voorbeeld:

SCHEEFHEID(A1:A30)

geeft een berekening terug van hoe scheef de verdeling van de getallen in A1:A30 is.

SCHEEFHEID(1; 3; 4; 5; 9)

geeft bij benadering 0,885 terug, wat aangeeft dat de staart van deze (te klein om bruikbaar te zijn) verdeling neigt naar de positieve kant.

SCHEEFHEID(1; 3; 4; 5; 7)

geeft 0 terug; de verdeling is symmetrisch.

Zie ook

Personal tools