NL/Documentation/How Tos/Calc: functie RMB

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


RMB

Geeft de betaling per periode voor een lening met een vaste rente terug.

Syntaxis:

RMB(rente; aantperioden; principieel; finalebalans; type)

rente: de rentekoers per periode.
aantperioden: het totale aantal betaalperioden in de termijn.
principieel: de initiële geleende som.
finalebalans: de contante balans die u wilt bereiken aan het einde van de termijn (optioneel - standaard 0). Bij een lening zou dit normaal gesproken 0 zijn.
type: wanneer betalingen worden verricht (optioneel - standaard 0):
0 - aan het eind van elke periode.
1 - aan het begin van elke periode (inclusief een betaling aan het einde van de termijn).
Bekijk de voorbeelden om te zien hoe deze functie kan worden gebruikt voor het opbouwen van een spaartegoed met vaste regelmatige betalingen.

Voorbeeld:

RMB(5,5%/12; 12*2; 5000; 0; 0)

geeft -220,48 terug in valutaeenheden. U nam een 2-jarige lening van 5000 valutaeenheden tegen een jaarlijkse rente van 5,5%, u betaalt maandelijks aan het einde van de maand. U betaalt per maand 220,48 valutaeenheden; het wordt als negatief gegeven omdat u het betaalt.

Voorbeeld:

RMB(5%/12; 12*2; 1000; 0; 0)

geeft -39,54 terug in valutaeenheden. U wilt 1000 valutaeenheden sparen over 2 jaar, vanaf vandaag betaalt u maandelijks. U gaat er van uit dat de rente hetzelfde zal blijven op 5%. De rente wordt maandelijks samengevoegd. Als u elke maand 39,54 valutaeenheden spaart, zal de waarde aan het einde van die 2 jaren 1000 valutaeenheden zijn.

Voorbeeld:

RMB(5,5%/12; 12*2; 5000; 1000; 0)

geeft -259,99 terug in valutaeenheden. U nam een 2-jarige lening van 5000 valutaeenheden tegen een jaarlijkse rente van 5,5%, u betaalt maandelijks aan het einde van de maand. U wilt een totale som van 1000 valutaeenheden opbouwen, die zal worden betaald aan het einde van de termijn. De rente wordt maandelijks samengevoegd.
Dit is een hypothetisch voorbeeld, dat de onwaarschijnlijke aanname maakt dat de rente die u moet betalen als u schuld hebt dezelfde is als die welke u krijgt als u geen schuld hebt (bij het opbouwen van uw 1000 totale som). Het illustreert het benodigde teken van elke parameter: 5000 is positief, omdat de som van de lening aan u betaald wordt; 1000 is positief, omdat de totale som aan u betaald zal worden; 259.99 is negatief, omdat u die maandelijks som betaalt.

Problemen:

  • RMB maakt het resultaat op als valuta als de cel standaard opmaak heeft. Het geeft dus een echt bedrag in valuta weer. Het bedrag dat wordt teruggegeven door RMB kan nog steeds fractioneel zijn - de weergave rondt dit af tot de dichtstbijzijnde echte valuta. Merk op dat degene die uw lening verschaft op een andere manier zou kunnen afronden (bijvoorbeeld altijd naar beneden).
  • Met kleine rente-waarden, kan Calc (net als in Excel) een fout produceren. Dit heeft geen impact in een berekening in de echte wereld. Zie Issue 991870 .

Zie ook

Personal tools