NL/Documentation/How Tos/Calc: functie QIR

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


QIR

Geeft de aangepaste interne koers terug van de teruggave van een reeks contante geldstromen.

Syntaxis:

QIR(waarden; investeringskoers; herinvesteringskoers)

waarden is een bereik dat de gemaakte of ontvangen betalingen bevat, met een regelmatige interval.
investeringskoers is de rentekoers die u per periode betaalt over de uitstaande balans.
herinvesteringskoers is de rentekoers die u ontvangt per periode op de geïnvesteerde balans.
Ten minste één van de betalingen moet negatief zijn en ten minste één positief. : De waarden worden geacht te stijgen aan het begin van elke periode; de volgorde waarin de betalingen worden verricht is belangrijk.
QIR vindt de aangepaste interne teruggavekoers uit de formule:
(1 + MIRR)n-1 = laatste_waarde_van_positieve_betalingen/initiële_waarde_van_negatieve_betalingen.

Voorbeeld:

QIR(A1:A4; 5%; 8%)

waar A1:A4 bevat -5000, 1000, 2000, 3000, geeft bij benadering 8,16% terug.

Problemen:

  • Deze functie accepteert momenteel geen matrices.

Zie ook

Personal tools