Functie HW

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, searchPRIJS.NOM

Berekent een beursprijs voor een rentedragend waardepapier, per 100 valuateenheden aan waarde.

Syntaxis:

PRIJS.NOM(afrekeningsdatum; vervaldatum; rente; opbrengst; aflossingswaarde; frequentie; basis)

afrekeningsdatum: de afrekenings- (aankoop) datum van het waardepapier.
vervaldatum: de verval- (afschrijvings) datum van het waardepapier.
rente: de (jaarlijkse) couponrente van het waardepapier.
opbrengst: de vereiste jaarlijkse teruggegeven rente (samengevoegd bij elke rentebetaling).
afschrijvingswaarde: de afschrijvingswaarde van het waardepapier, per 100 nominale waarde.
frequentie: het aantal rentebetalingen per jaar (1, 2 of 4).
basis: is het kalendersysteem dat moet worden gebruikt. Wordt standaard 0 indien weggelaten.
0 - US-methode (NASD), 12 maanden van elk 30 dagen
1 - Echte aantal dagen in maanden, echte aantal dagen in het jaar
2 - Echte aantal dagen in maanden, jaar heeft 360 dagen
3 - Echte aantal dagen in maanden, jaar heeft 365 dagen
4 - Europese methode, 12 maanden van elk 30 dagen


Deze functie berekent een offerteprijs voor een waardepapier (de 'schone' prijs). De uiteindelijk betaalde prijs (de 'vuile' prijs) is meer, omdat het de samengevoegde rente bevat.
PRIJS.NOM geeft:
huidige_waarde_van_couponbetalingen + huidige_waarde_van_aflossingsbetalingen - samengevoegde_couponrente.
Zie Afleidingen van financiële formules voor een meer gedetailleerde formule.

Voorbeeld:

PRIJS.NOM("15-02-2008"; "15-11-2010"; 5%; 7%; 100; 2; 0)

geeft bij benadering 95,06 terug.

Problemen:

  • Deze functie berekent de huidige waarden met samengevoegde opbrengst per couponperiode, maar de opbrengst wordt per jaar teruggegeven.
  • Huidige waarden voor gedeeltelijke perioden mogen als schatting worden beschouwd.
  • De prijs wordt berekend vanaf de afrekeningsdatum (als het geld betaald wordt). Het contract om het onderpand te kopen (de handelsdatum) mag daaraan vooraf gaan (bijvoorbeeld 3 dagen).

Zie ook

Personal tools