NL/Documentation/How Tos/Calc: functie POS.NEG

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


POS.NEG

Geeft het teken terug van een getal: 1 als het getal positief is, -1 indien negatief en 0 indien nul.

Syntaxis:

POS.NEG(getal)

getal is het getal waarvan het teken moet worden bepaald.

Voorbeeld:

POS.NEG(3,4)

geeft 1 terug.

POS.NEG(-4,5)

geeft -1 terug.

POS.NEG(0)

geeft 0 terug.

Zie ook

Personal tools