NL/Documentation/How Tos/Calc: functie PI

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


PI

Geeft 3,14159265358979 terug, de waarde van de wiskundige constante PI met 14 plaatsen achter de komma.

Syntaxis:

PI()

Voorbeeld:

PI()

geeft 3,14159265358979 terug

Zie ook

  • EXP(1) geeft de wiskundige constante e terug
Personal tools