NL/Documentation/How Tos/Calc: functie PERMUTATIES2

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


PERMUTATIES2

Geeft het aantal geordende verwisselingen terug, waarbij herhalingen zijn toegestaan.

Syntaxis:

PERMUTATIES2(n; k)

waarbij n en k gehele getallen zijn.
PERMUTATIES2 geeft het aantal geordende manieren terug waarop k objecten kunnen worden gekozen uit een verzameling van n objecten, waarbij een object meerdere malen kan worden gekozen. In een verzameling met bijvoorbeeld 3 objecten A, B en C, kunnen we 2 als volgt kiezen: AA, AB, AC, BA, BB, BC, CA, CB en CC.
PERMUTATIES2 berekent eenvoudigweg nk.

Voorbeeld:

PERMUTATIES2(3; 2)

geeft 9 terug, zoals in het bovenstaande voorbeeld.

Zie ook

Personal tools