NL/Documentation/How Tos/Calc: functie PERCENT.RANG

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


PERCENT.RANG

Geeft de rang in percentage van een getal in een lijst met getallen terug.

Syntaxis:

PERCENT.RANG(getallenlijst; getal)

getal is het getal waarvan het percentage van de rang moet worden gevonden binnen het ongeordende bereik of matrix van getallen getallenlijst.
PERCENT.RANG wijst intern een rang r toe aan getal, waarbij 0 de rang is van het laagste getal, 1 van het op één na laagste enzovoort. Als getal niet in getallenlijst staat, wordt het een fractionele rang toegewezen, proportioneel tussen de rang van de getallen aan beide zijden (zie de voorbeelden). Waar N het aantal getallen in getallenlijst is, geeft PERCENT.RANG r / (N-1) terug, dat een fractie is tussen 0 en 1 (inclusief).
Deze functie is van beperkt nut met een kleine lijst van getallen. Het kan bijvoorbeeld handig zijn voor het bepalen van waar een score ligt binnen alle scores voor een test, in welk geval de teruggegeven formule kan worden geschreven als L / (N-1), waar L het aantal scores is die lager zijn dan getal.

Voorbeeld:

PERCENT.RANG(A2:A99; A7)

waar de cellen A2:A99 scores van een test bevatten, geeft het percentage van de rang (als een fractie) voor de student waarvan de testscore in cel A7 staat.

De volgende twee voorbeelden illustreren de berekening, maar hebben weinig praktisch nut:

PERCENT.RANG({3; 4; 9; 11; 12}; 4)

geeft 0,25 terug.

PERCENT.RANG({9; 3; 7; 8}; 6)

geeft 0,25 terug. Het laagste getal 3 krijgt de rang 0 toegewezen; het volgende hogere getal 7 krijgt de rang 1 toegewezen. 6 krijgt een rang toegewezen die proportioneel tussen deze twee ligt, rang '0,75'. Er stan 4 getallen in de lijst, dus wordt het resultaat berekend als 0,75/(4-1) = 0,75/3 = 0,25.

Problemen:

  • Ondanks zijn naam, geeft PERCENT.RANG een fractie terug, geen percentage.

Zie ook

Personal tools