NL/Documentation/How Tos/Calc: functie OPMAAKPROFIEL

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


OPMAAKPROFIEL

Past een opmaakprofiel (bijvoorbeeld een kleur) toe op een cel.

Syntaxis:

OPMAAKPROFIEL(opmaakprofiel; tijdsecs; finale_opmaakprofiel)

OPMAAKPROFIEL past het initiële opmaakprofiel opmaakprofiel toe op de cel gedurende tijdsecs seconden, en past daarna het uiteindelijke opmaakprofiel finale_opmaakprofiel toe. Beide opmaakprofielen worden opgegeven als tekst.
Opmaakprofielen worden opgesomd (en kunnen worden gemaakt) in het menu Opmaak → Stijlen en opmaak.
Het initiële opmaakprofiel wordt toegepast gedurende tijdsecs seconden nadat de cel zelf is herberekend. Merk alstublieft op dat een handmatige herberekening (toets  F9  of Extra → Celinhoud → Opnieuw berekenen) niet het initiële opmaakprofiel zullen activeren.
tijdsecs en finale_opmaakprofiel mogen samen worden weggelaten; opmaakprofiel wordt dan permanent toegepast.
OPMAAKPROFIEL geeft de numerieke waarde 0 terug, dus het kan worden toegevoegd aan een bestaande berekening in een cel zonder dat het resultaat wijzigt. Zie de voorbeelden hieronder.
Een andere manier om opmaakprofielen toe te passen kan worden gevonden in Opmaak → Voorwaardelijke opmaak….
Er bestaat geen directe manier om te bepalen (in een formule) welke opmaak op een cel is toegepast.

Voorbeeld:

Voor deze voorbeelden wordt aangenomen dat u een nieuw opmaakprofiel "Rood" hebt gemaakt, waarmee de cel een rode achtergrond heeft. "Standaard" is het standaard opmaakprofiel dat al is gedefinieerd in Calc.


=3 + 5 + OPMAAKPROFIEL("Rood"; 3; "Standaard")

geeft gedurende 3 seconden 8 (het resultaat van het optellen van 3 en 5) met een rode achtergrond weer, en daarna in het standaard opmaakprofiel.

=WORTEL(9) + OPMAAKPROFIEL("Rood")

geeft 3 (de vierkantswortel van 9) permanent weer met een rode achtergrond.

=A1 + OPMAAKPROFIEL(ALS(A1>3;"Rood";"Standaard"))

geeft de numerieke inhoud van cel A1 weer, met een rode achtergrond als A1 groter is dan 3. Hier geeft de functie ALS de naam van het opmaakprofiel voor OPMAAKPROFIEL terug dat moet worden gebruikt ("Rood" of "Standaard"), afhankelijk van de waarde van cel A1.

=A1 + OPMAAKPROFIEL(ALS(HUIDIG()>3;"Rood";"Standaard"))

geeft ook de numerieke inhoud van cel A1 weer met een rode achtergrond als A1 groter is dan 3.

="Enige tekst" & S(OPMAAKPROFIEL("Rood"))

geeft de tekst Enige tekst weer met een rode achtergrond. De functie OPMAAKPROFIEL geeft altijd 0 terug, dus S(0) zal een tekenreeks met een lengte van nul teruggeven die kan worden samengevoegd met een bestaande tekenreeks zonder die te beïnvloeden.

=ALS(OPMAAKPROFIEL("Rood"); ""; uwformule)

waar uwformule staat voor een willekeurige formule, geeft het resultaat van uwformule terug met een rode achtergrond. Deze methode zou handig kunnen zijn als u niet kunt voorspellen of uwformule tekst of een getal zal worden teruggegeven (bijvoorbeeld met HORIZ.ZOEKEN).

Problemen:

  • De functie OPMAAKPROFIEL is uniek voor Calc.

Zie ook

Personal tools