Functie OPBRENGST

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search



OPBRENGST

Berekent het te ontvangen bedrag op de vervaldatum voor een obligatie met nul-coupon.

Syntaxis:

OPBRENGST(afrekeningsdatum; vervaldatum; aankoopwaarde; discontorente; basis)

afrekeningsdatum: de afrekenings- (aankoop) datum van de obligatie.
vervaldatum: de verval- (afschrijvings) datum van de obligatie.
aankoopwaarde: de waarde van de obligatie op het moment van aankoop.
discontorente: de discontorente van de obligatie.
basis: is het kalendersysteem dat moet worden gebruikt. Wordt standaard 0 indien weggelaten.
0 - US-methode (NASD), 12 maanden van elk 30 dagen
1 - Echte aantal dagen in maanden, echte aantal dagen in het jaar
2 - Echte aantal dagen in maanden, jaar heeft 360 dagen
3 - Echte aantal dagen in maanden, jaar heeft 365 dagen
4 - Europese methode, 12 maanden van elk 30 dagen


OPBRENGST berekent het teruggegeven bedrag op de vervaldatum voor een beneden pari uitgegeven obligatie die geen rente uitbetaald. Het geeft terug:
aankoopwaarde / ( 1 - dagen_verschil/dagen_in_jaar),
waar dagen_verschil het aantal dagen is tussen afrekeningsdatum en vervaldatum, en dagen_in_jaar het aantal dagen in een jaar is, beide berekend overeenkomstig het kalendersysteem basis.
Omdat de formule geen rekening houdt met samenvoegen, is deze functie zeer betrouwbaar voor perioden van minder dan een jaar. Zie Afleidingen van financiële formules voor een overzicht van de formule.

Voorbeeld:

OPBRENGST("01-06-2009"; "31-12-2009"; 10000; 5%; 1)

geeft bj benadering 10300,5503 terug.

Problemen:

  • Calc en Excel zijn het oneens over het aantal dagen in een jaar met basis 1. Het is niet helder welke theoretisch juist is. Calc gebruikt het aantal dagen in het jaar dat de afrekeningsdatum bevat. Zie Issue 93527 .
  • Het lijkt erop dat Excel een bug heeft voor basis 4.

Zie ook

Personal tools