NL/Documentation/How Tos/Calc: functie ONWAAR

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


ONWAAR

Geeft als resultaat de logische waarde ONWAAR terug.

Syntaxis:

ONWAAR()

De functie ONWAAR() heeft geen argumenten en geeft altijd de logische waarde ONWAAR terug.

Voorbeeld:

ONWAAR()

geeft ONWAAR terug

NIET(ONWAAR())

geeft WAAR terug

Problemen:

  • Een logische waarde in Calc is eenvoudigweg een getal met een Booleaanse opmaak, niet een afzonderlijk type zoals in Excel. Enkele incompatibele resultaten worden besproken in Issue 58572 .

Zie ook

Personal tools