NL/Documentation/How Tos/Calc: functie ONEVEN

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


ONEVEN

Rondt een getal naar boven af, weg van nul, tot het volgende oneven gehele getal.

Syntaxis:

ONEVEN(getal)

geeft getal terug, afgerond naar boven tot het volgende oneven gehele getal, weg van nul.

Voorbeeld:

ONEVEN(1,2)

geeft 3 terug.

ONEVEN(1)

geeft 1 terug.

ONEVEN(0)

geeft 0 terug.

ONEVEN(-3,1)

geeft -5 terug.

Zie ook:

AFRONDEN.BOVEN, AFRONDEN.BENEDEN, EVEN, AFRONDEN.N.VEELVOUD

GEH.GET., GEHEEL, AFRONDEN, AFRONDEN.NAAR.BENEDEN, AFRONDEN.NAAR.BOVEN

Wiskundige functies

Functies - alfabetisch gesorteerd, Functies - gesorteerd per categorie

Personal tools