NL/Documentation/How Tos/Calc: functie OCT.N.HEX

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


OCT.N.HEX

Converteert een octaal getal naar een hexadecimaal getal.

Deze functie is alleen beschikbaar als de Analysis AddIn is geïnstalleerd.

Syntaxis:

OCT.N.HEX(octaal_getal; aantalcijfers)

geeft tekst terug die een hexadecimaal getal vertegenwoordigt, na opgeven van octaal_getal, wat tekst mag zijn of een getal dat alleen de cijfers 0 tot en met 7 bevat (dus het getal lijkt octaal te zijn, hoewel het dat niet is).
octaal_getal mag maximaal tien cijfers hebben in 2-complement representatie; positieve getallen zijn 0 tot en met 3777777777 (0 tot en met 229-1 decimaal representerend) en negatieve getallen 7777777777 tot en met 4000000000 (-1 to -229 decimaal representerend).
aantalcijfers is een optioneel getal dat het aantal terug te geven cijfers specificeert.
Als octaal_getal negatief is, geeft OCT.N.HEX tien octale cijfers terug, die het octale getal in 2-complement vorm representeren.

Voorbeeld:

OCT.N.HEX("35")

geeft 1D terug als tekst.

OCT.N.HEX(35)

geeft 1D terug als tekst. Het getal 35 wordt gelezen als octaal, zelfs terwijl het dat niet is.

OCT.N.HEX("35"; 4)

geeft 001D terug als tekst. OCT.N.HEX voegt voorloopnullen toe om 4 cijfers te maken.

OCT.N.HEX("7777777776")

geeft FFFFFFFFFE terug als tekst (2-complement representatie van decimaal -2).

Zie ook

Personal tools