NL/Documentation/How Tos/Calc: functie NETTO.WERKDAGEN

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


NETTO.WERKDAGEN

Geeft het aantal werkdagen tussen twee datums terug.

Deze functie is alleen beschikbaar als de Analysis AddIn is geïnstalleerd.

Syntaxis:

NETTO.WERKDAGEN(startdatum; einddatum; feest_bereik)

geeft het aantal werkdagen terug tussen startdatum en einddatum (inclusief).
Zaterdag en zondag worden niet geacht werkdagen te zijn. feest_bereik (optioneel) is een bereik dat datums bevat van andere dagen die geen werkdagen zijn.

Voorbeeld:

NETTO.WERKDAGEN("05-09-2008"; "08-09-2008")

geeft 2 terug. 5 september 2008 is een vrijdag en 8 september 2008 is een maandag. De vrijdag en maandag worden geteld als werkdagen; zaterdag en zondag worden genegeerd.

NETTO.WERKDAGEN("05-09-2008"; "08-09-2008"; D1:D2)

waarbij D1 8 sep 08 en D2 25 dec 08 bevat, geeft 1 terug. 5 september 2008 is een vrijdag wat een werkdag is; zaterdag en zondag worden genegeerd; 8 september 2008 is een maandag maar wordt gespecificeerd als een feestdag (in cel D1).

Problemen:

  • Merk op dat NETTO.WERKDAGEN de eerste dag van de periode telt (dit is inclusief); in tegenstelling tot DAGEN dat dat niet doet.

Zie ook

Personal tools