NL/Documentation/How Tos/Calc: functie NEG.BINOM.VERD

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


NEG.BINOM.VERD

Berekent waarschijnlijkheden voor een negatieve binomiale verdeling.

Syntaxis:

NEG.BINOM.VERD(x; r; p)

Voor onafhankelijke pogingen, elk met een waarschijnlijkheid p o succes, geeft NEG.BINOM.VERD de waarschijnlijkheid terug dat er exact x mislukkingen zullen zijn vóór er r successen zijn geweest. De gebruikte formule is:
Calc negbinomdist equation.png

Voorbeeld:

NEG.BINOM.VERD(1; 1; 0,5)

geeft 0,25 (25%) terug, de kans dat kop exact één maal boven zal komen vóór munt, bij het opgooien van een munt.

Zie ook

Personal tools