NL/Documentation/How Tos/Calc: functie MULTINOMIAAL

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


MULTINOMIAAL

Geeft de faculteit van de som van de argumenten gedeeld door het product van de faculteiten van de argumenten.

Deze functie is alleen beschikbaar als Analysis AddIn is geïnstalleerd.

Syntaxis:

MULTINOMIAAL(geheelgetal1; geheelgetal2; ... geheelgetal30)

geheelgetal1 tot en met geheelgetal30 zijn maximaal 30 gehele getallen of bereiken van gehele getallen.
Deze functie geeft terug:
( getal1 + getal2 + ... + getal30 )! / (getal1! * getal2! * ...* getal30!)

Voorbeeld:

MULTINOMIAAL(1; 2)

geeft 3 terug, wat (1+2)!/(1!*2!) is.

MULTINOMIAAL(F1:F3)

waar F1 tot en met F3 2, 3 en 4 bevatten, geeft 1260 terug.

Problemen:

De multinomiale verdeling is een generalisatie van de binomiale verdeling in de kansberekening.

MULTINOMIAAL() staat momenteel in de categorie Wiskundige functies, maar zou eigenlijk moeten staan in de categorie Statistische functies.


Zie ook

Personal tools