NL/Documentation/How Tos/Calc: functie MEDIAAN

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


MEDIAAN

Geeft de mediaan van een verzameling getallen terug.

Syntaxis:

MEDIAAN(getal1; getal2; … getal30)

getal1 tot en met getal30 zijn maximaal 30 getallen of bereiken die getallen bevatten.
MEDIAAN geeft de mediaan (gemiddelde waarde) van de getallen terug. Als het aantal getallen oneven is, is dit de exacte gemiddelde waarde. Als het aantal getallen even is, wordt de gemiddelde waarde van de twee middelste getallen teruggegeven.

Voorbeeld:

MEDIAAN(1; 5; 9; 20; 21)

geeft 9 terug, het getal exact in het midden.

MEDIAAN(1; 5; 9; 20)

geeft 7 terug, dat het gemiddelde is van 5 en 9, de twee getallen in het midden.

Zie ook

Personal tools